ျပည္တြင္းငါး ျပည္ပပို႔ေစ်းထက္ ပိုေပးကာ စားသံုးေနရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 06:18:00 PM


ျပည္တြင္းရွိ ငါးစားသံုးသူမ်ားသည္ ျပည္ပပို႔ ေစ်းထက္ ပိုေပးကာ ဝယ္ယူ စားသံုးေနရေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပို႔ ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ သိရသည္။ ျပည္တြင္း၌ ငါးျမစ္ခ်င္းတစ္ ပိႆာလွ်င္ က်ပ္၂၇ဝဝ ရွိၿပီး ျပည္ပသို႔ ၂၅ဝဝ၊ ၂၅၅ဝ က်ပ္ျဖင့္တင္ပို႔ေနရ ျခင္းျဖစ္ၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြင္း ထိုသို႔ ေစ်းျမင့္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ပဝယ္လို အားရွိေသာ္ လည္း ျပည္တြင္း၌ ေစ်းပိုရ ျခင္းေၾကာင့္ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊၎ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ျပည္ပပို႔မည္ဆိုပါက ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ႐ႈံးျဖင့္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ” Export သမားဟာ ဒီေစ်းႏႈန္း ထက္ ေက်ာ္ၿပီး မေပးႏိုင္ဘူး၊ ကြၽန္မတို႔ ဝယ္စားေနရတဲ့ ေစ်းက Export ေစ်းထက္ ျမင့္ တယ္။ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ဝယ္ရင္ပို႔ကုန္သမားအ႐ံႈးေပၚ မွာပဲ”ဟု ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၌ ငါးေစ်း ေကာင္းေနရျခင္းမွာ ေမြးျမဴေရး ငါး ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းျခင္း၊ ပင္လယ္ျပင္မွဖမ္းဆီးရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း တို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ပင္လယ္ျပင္မွ ေရ ေပၚေရလႊာ ငါးသယံဇာတသည္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္း လာၿပီး ေရ ေအာက္သ ယံဇာတ မွာ မူ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ငါး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ စ တစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္းျပည္ပ သို႔ ေရထြက္ ပစၥည္းတင္ပို႔ရရွိမႈ ဝင္ေငြထက္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ အလား တူ ကာလတြင္ တင္ပို႔ရရွိမႈ ဝင္ေငြ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ သန္း ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထက္ထက္မိုးျမင့္
Popular Myanmar News Journal