တစ္နာရီေလာက္အတြင္းစူပါမာ႔ကက္တခုတြင္ထုထည္ၾကီး မားေသာကားပါကင္တခုလုံးေျမျမိဳ လုိက္သကဲ႔ သုိ႔ေျမအေပါက္ၾကီးကၽြံ၀င္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/31/2014 07:32:00 AM


ဖေရာ္လီဒါဆူပါမာ႔ကက္ကားပါကင္တခုမွာအက်ယ္ေပ(70)ေလာက္ၾကီးမားတဲ႔ေျမသား
ထုၾကီးလုံေျမၾကီးေအာက္က်ြံ၀င္သြားတဲ႕အျဖစ္အပ်က္တခုဟာတနာရီေလာက္အတြင္းမွာျဖစ္
သြားခဲ႔တယ္လုိ႔သိရတယ္။

အစပထမမွာေတာ႔အက်ယ္အ၀န္းေပးသုံဆယ္ခန္႔ေျမမ်က္နွာျပင္ၾကီးဟာရုတ္ရက္(5)
ေပေလာက္နိမ္႔ဆင္းကြ်ံက်သြားပါတယ္ေနာက္ပုိင္းမွာမွာေျမကၽြံမွဳၾကီးဟာပုိမုိၾကီးထြားတဲ႔ျဖစ္
ရပ္ဟာၾကာသပေတးေန႔မနက္ပုိင္းေလာက္မွာျဖစ္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရတယ္။

ညေနပုိင္းေလာက္မွာေတာ႔အက်ယ္(70)ေပနဲ႔အနက္(15)ေပေလာက္အထိက်ယ္ျပန္႔လာေစ
ခဲ႔တယ္လုိ႔ဘူမိအင္ဂ်င္နီယာကေျပာပါတယ္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ေျမၾကီးေအာက္သုိ႔ကားပါကင္ၾကီးတစိတ္တပုိင္းကၽြံ၀င္သြားျပီးတဲ႕ေနာက္မွာ
ေတာ႔ေက်ာက္သားခင္းထားတဲ႔လမ္းဟာလည္းမ်က္နွာျပင္မညီေတာ႔ပဲတြင္းၾကီးအလယ္
ပုိင္းေလာက္မွေနျပီးေကြ႕ေကာက္သြားခဲ႔ပါတယ္။

သာမန္လူေတြအတြက္လာျဖစ္လုိ႔ဆုိတာဖေရာ္လီဒါမွာမသိၾကပါဘူး တကယ္ဆုိေတာ႔အခ်ိန္မ်ားစြာ
ၾကာျမင္႔လာတဲ႔အခါမွာေျမဆီလႊာအတြင္းသုိ႔ေက်ာ္စုိင္ေက်ာက္ခဲေတြဟာျပိဳကြဲလာျပီးေတာ႔စုပ္ယူသြားတာခံရျပီးအခုလုိတြင္းေပါက္ၾကီးျဖစ္ေပၚလာရခဲ႕ရတာပါ။
တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြကေတာ႔အခုလုိတြင္းေပါက္ၾကီးေတြျဖစ္ေပၚလာတာဟာေျမေအာက္ေရစီး
ေၾကာင္းနဲ႕လည္းဆုိတယ္လုိ႔ဆုိထားျပန္ပါတယ္၊တခိ်ဳ႕ကလည္းေျမေအာက္ေရေတြလုိတာထက္
ပုိမုိထုတ္ယူသုံးစြဲခဲ႕မယ္ဆုိရင္လည္းထုိတြင္းေပါက္ကၽြံ၀င္မွဳမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစတယ္လုိ႔ဆုိထားျပန္ပါ
တယ္။

(စကားခ်ပ္)အခုတေလာတြင္းေပါက္ကၽြံ၀င္မွဳဟာကမာၻအနွံ႕ခပ္စိမ္႔စိမ္႔ျဖစ္ေပၚလာေနခဲ႔တာျဖစ္
တယ္၊တြင္းေပါက္ကၽြံ၀င္မွဳဟာမုိးမ်ားလုိ႔လည္းကၽြံ၀င္နုိင္သလုိေျမေအာက္သယံဇာတနွင္႔ေျမ
ေအာက္ေရထုတ္ယူသုံးစြဲမွဳေၾကာင္႔ေျမၾကီးေအာက္မွာကြက္လပ္ျဖစ္လာကုိကၽြံ၀င္သြားသလုိမ်ိဳး
လည္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နုိင္ငံမွာရန္ကုန္လုိျမိဳ႕ၾကီးမွာေနထုိင္ၾကတဲ႔လူဦးေရ(6)သန္း
ေက်ာအတြက္သုံးစြဲဖုိ႔ေရအရင္းအျမစ္မ်ားစြာကေနျပီးေရရယူသုံးစြဲလွ်က္ရွိေနၾကပါတယ္။

ေရကန္ၾကီးမ်ားကသြယ္တန္းပုိက္လုိင္းမွာေရမ်ားရယူေနသလုိ႔အခ်ိဳ႕ကလည္းေျမေအာက္ေရရရွိဖုိ႔အတြက္
အ၀ီစိတြင္းမ်ားကုိနက္သထက္နက္တူးျပီးေရထုတ္ယူသုံးစြဲမွဳေတြအလြန္မ်ားလာေနပါတယ္
ထုိကဲ႔သုိ႔မေတာ္မတရားေရသယံဇာတကုိလုိသည္ထက္ပုိမုိထုတ္ယူသုံးစြဲလာပါကသိပ္မၾကာမွီ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နုိင္ငံမွာလည္းအခုကဲ႔သုိ႕ေျမတြင္းေပါက္ကၽြံ၀င္မွဳေတြျဖစ္ပြားလာနုိင္ပါတယ္။

ေျမၾကီးကၽြံ၀င္မွဳဟာလူေနေသာေနရာမဟုတ္ရင္အေၾကာင္းသိပ္မရွိေပမဲ႔လူေနတုိက္ခန္းၾကီး
တခုလုံးေျမၾကီးထဲကၽြံ၀င္မွဳျဖစ္ေပၚခဲ႔မယ္ဆုိရင္အသက္မ်ားစြာဆုံးရွဳံးနုိင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ထုိ
ေၾကာင္႔ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီးလုိေနရာမွာေျမေအာက္ေရသယံဇာတထုတ္ယူသုံးစြဲမွဳကုိဆင္ဆင္ျခင္
ျခင္လုပ္သင္႔ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

သားငယ္ဘာသာျပန္ဆိုသည္
ေရႊျမန္မီီီဒီယာ