ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသစၥာေဖာက္သဖြယ္ ေျပာဆုိခံေနရသည္ဆုိသည့္ သူရဦးေအာင္ကို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 09:27:00 PM


ေနျပည္ေတာ္- ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ပါတီတြင္း သေဘာထားတင္းမာသူအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီး သစၥာေဖာက္ဟူ၍ မေျပာ႐ံု အေျခအေန အေရာက္ခံေနရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔အထိ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ သစၥာခံအျဖစ္ မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သစၥာကိုသာ ခံယူခဲ့သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ သူရဦးေအာင္ကိုက ဆိုသည္။

‘‘ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ ဘယ္လိုပင္ရွိေစကာမူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္လို႔ ပါတီရဲ႕သစၥာကို ခံယူေနတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္’’ ဟု သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ မိမိတို႔သာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သူရဦးေအာင္ကိုက မီဒီယာသ႔ို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ ရွိခဲ့သည္။

7day daily