ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ခ်ိတ္ၿပီးခ်ိန္၌ Wi-Fi စနစ္ ေလွ်ာက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 07:06:00 PM


ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ Wi-Fi အင္တာနက္စနစ္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရိွသည္။

ယခုလက္ရိွတြင္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား၊ မႏၲေလး-မူဆယ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီး-တာခ်ီလိတ္အစရိွသည့္ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္အပါအဝင္ အျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္မ်ားကို ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ လူေနထူထပ္ေသာေနရာမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္သည့္ ယင္း Wi-Fi စနစ္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ Wi-Fi အင္တာနက္စနစ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါတာဝန္ရိွသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္စနစ္ျဖစ္သည့္ Wi-Fi ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးႏုိင္မည့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ တစ္ရာခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္စနစ္ လႊင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ ကုမၸဏီႏွစ္ဆယ့္ခုနစ္ခုကိုသာ ေရြးမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းအင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအျပင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ႏွင့္ Red Link Communications တုိ႔က ေပးေနသည္။ သို႔ေသာ္ အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိကတို႔၏ လက္ရိွအင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွေသးဘဲ သံုးစဲြသူမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု စံုစမ္းသိရသည္။


ယုဇနကိုကို
Internet Journal