သည္းခံျခင္းသည္ ျမတ္၏

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 09:15:00 PM       သိၾကားမင္းဟာ သရဘဂၤရေသ့ကုိ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါတယ္။ “အရွင္ရေသ့၊ အဘယ္သူရဲ႕ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားကုိ သည္းခံျခင္းဟာ ျမတ္ပါသလဲ”။ “သိၾကားမင္း၊ ကုိယ့္ထက္အားၾကီးျမတ္သူ ကုိယ္နဲ႔တန္းတူသူ ကုိယ့္ေအာက္နိမ့္က်သူတုိ႔ရဲ႕ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားကုိ သည္းခံျခင္းဟာ ျမတ္တယ္လုိ႔ ေရွးသူေတာ္ေကာင္းေတြ ဆုိၾကပါတယ္။”
       အရွင္ရေသ့၊ ကုိယ့္ထက္အင္အားၾကီးသူ ကုိယ္နဲ႔တန္းတူသူတုိ႔ရဲ႕ စကားကုိေတာ့ သည္းခံႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ့္ေအာက္ နိမ့္က်သူတုိ႔ရဲ႕ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာစကားကုိ အဘယ္သုိ႔လွ်င္ သည္းခံႏိုင္ပါမည္နည္း။”

       သိၾကားမင္း...၊ လူ႕သဘာ၀အရ ကိုယ့္ထက္အင္အားၾကီးသူကုိ ေၾကာက္လုိ႔ သည္းခံတာလည္းရွိတယ္။ ကုိယ္နဲ႔တန္းတူသူ ကုိေတာ့ ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း၌ အျပစ္ကုိ ျမင္လုိ႔ သည္းခံတာ။ (တန္းတူျဖစ္ေနလုိ႔ အျပန္အလွန္ ယွဥ္ျပိဳင္မမုိက္ခ်င္လုိ႔ သည္းခံတာလည္း ရွိတယ္။) ကုိယ့္ေအာက္နိမ့္က်သူကုိကား (ေၾကာက္လုိ႔လည္းမဟုတ္၊ ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း၌ အျပစ္ကုိ ျမင္လုိ႔လည္းမဟုတ္၊ ကုိယ့္ထက္ နိမ့္က်တဲ့သူဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ထားျဖင့္ နားလည္ခြင့္လြတ္ၿပီး သည္းခံတာျဖစ္လုိ႔) ျမတ္ေသာသည္းခံျခင္းလုိ႔ ေရွး သူေတာ္ေကာင္းေတြ ဆုိၾကပါတယ္။
       ေလာကမွာ တစ္ခါတစ္ရံ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္ခဲြျခားဖုိ႔ ခတ္ခဲပါတယ္။ (အခ်ိဳ႕သူယုတ္မာေတြက သူေတာ္ေကာင္းပုံစံနဲ႔ သြားလာၾကတယ္။) အခ်ဳိ႕သူေတာ္ေကာင္းေတြက သူယုတ္မာအသြင္ျဖင့္ သြားလာၾကတယ္။ ထုိသုိ႔ ခဲြျခားရန္ခတ္တဲ့အတြက္ အားလုံးေသာ သူတို႔ရဲ႕ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့စကားကုိ သည္းခံျခင္းဟာ ျမတ္တယ္လုိ႔ ဆုိတာပါ။ တကယ္ေတာ့ သည္းခံတဲ့ေနရာမွာ ၾကီးသူ၊ တန္းတူသူ၊ နိမ့္က်သူ ဘယ္သူရဲ႕ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့စကားပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမတၱာနဲ႔ယွဥ္ၿပီး သည္းခံတာက စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္။ အခ်ိဳ႕မ်ားဟာ သည္းမခံႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ (ေဖ့ဘုတ္မွာ) သူကဆဲရင္ ျပန္ဆဲလုိက္တယ္။ ကုိယ္ဆဲေတာ့ သူကလည္း ျပန္ဆဲ တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အဆဲသံသရာလည္ေတာ့တာပါပဲ။ အခ်ိဳ႕ဆုိရင္ စကားေတြနဲ႔ ထုိးဆြဖို႔ လစာေပး ခုိင္းထားသလား ေအာက္ေမ့ရ တယ္။ ေနာက္ဆုံးရလာဒ္ကေတာ့ ဆဲလုိ႔ၿပီးသြားေပမယ့္ ကုိယ့္ရင္ထဲမွာ ေဒါသအပူမီးပဲ က်န္ခဲ့ေတာ့တယ္။  
       ဘယ္အရာမဆုိ ေဒါသနဲ႔ ေျဖရွင္းလုိ႔ မေျပလည္ႏုိင္ပါဘူး။ ေမတၱာ၊ ပညာနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ေျဖရွင္းမွ ေျပလည္ႏုိင္တာပါ။
သရဘဂၤရေသ့က ဆက္ေျပာပါတယ္။ “သိၾကားမင္း...၊ သည္းခံျခင္းေၾကာင့္ ရန္ၿငိမ္းပါတယ္။ ရန္ေအးျငိမ္းျခင္းအက်ိဳးကုိ သည္းခံတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သာ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။”။
       ဒါေၾကာင့္ သည္းခံျခင္းျဖင့္ ကုိယ္လုိရာခရီးကုိ ေရာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ေရႊစမ္းေျမ အရွင္က၀ိဓဇသာရ