ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးပို႔သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ သတိေပးစာ ဒီခ်ဳပ္တုံ႔ျပန္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 06:01:00 PMျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္မွအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံေပးပို႔ေသာစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ပတ္အတြင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ဒီခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္
ေကာ္မတီဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုကတိျပဳလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က
ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ထံစာပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''အဲဒီစာဟာ ဥပေဒအရလည္း မွားေနတယ္။ အေၾကာင္းအရာ အရလည္း မွားေနတယ္'' ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္း က ေျပာသည္။ အဆုိပါ စာကိုမည္သို႔ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္မည္ကို စဥ္းစားလ်က္ ရိွၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာ မည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္ ပင္လယ္ ကြင္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အေျခခံ ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားသည့္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ၎စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ကုိ ေလးစားလိုက္နာေရးစသည့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာ ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းကုိေတြ႕ရပါက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ ပါတီဝင္တစ္ဦးဦး အား ေကာ္မရွင္က လိုအပ္သည္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆြးေႏြးေ ဟာေျပာမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္အသိေပးေၾကာင္း ဟူ၍ ေကာ္မရွင္၏ ေပးစာတြင္ပါရိွသည္။

ေမဇင္ဝင္း

Popular Myanmar News Journal