ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားကို အသိတရားေပးမည့္ Smart Lighter

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 07:05:00 PM


ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေျခလွမ္းမ်ား၊ အေလးခ်ိန္မ်ား၊ ကယ္လိုရီမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေျခရာခံေထာက္လွမ္းႏိုင္မည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အမ်ားအျပားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားသလို ယခုအခါတြင္လည္း က်န္းမာေရးကို ထပ္မံအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ မီးျခစ္တစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

၄င္းမီးျခစ္သည္ သင့္အေနျဖင့္ တစ္ေန႔တာ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ေသာက္သံုးမႈပမာဏမ်ားေလ သင့္အတြက္အရွက္တစ္စံုတစ္ရာ၊သို႔မဟုတ္ အသိတစ္စံုတစ္ရာ ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို ေလ်ာ့ခ်လာေစျခင္းျဖင့္ သင့္က်န္းမာေရးကို သြယ္၀ႈိက္အေထာက္ အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းမီးျခစ္အား Quitbit ဟုေခၚၿပီး Zippo မီးျခစ္ႏွင့္ပံုသ႑ာန္ဆင္တူကာ အသံုးျပဳသူမွ ေဆးလိပ္ တစ္ႀကိမ္ေသာက္တိုင္း မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမည္ ျဖစ္ေပသည္။ မီးျခစ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အတိုင္းအတာအရြယ္အစား 67 x 43 x 10 mm ၊ ဘက္ထရီ Rechargeable Lithium Polymer၊ အေလးခ်ိန္ 72 g၊ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ Bluetooth Low Energy (4.0)၊ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ iOS 5 ေနာက္ပိုင္း ႏွင့္ Android 4.3 အထက္၊ ေစ်းႏႈန္းမွာ မူလပထမ ကနဦးေရာင္းခ်မႈ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉ ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၉ ခန္႔ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


ယခုတီထြင္ခဲ့သည့္ App အေနျဖင့္ တစ္ေန႔တာလံုးတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ဆံုးရေသာ ပိုက္ဆံတန္းဖိုးကိုပါ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သလို၊ မီးျခစ္ပိုင္ရွင္ အေနျဖင့္မည္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ကို ပိုမို ေသာက္သံုးေလ့ရွိေၾကာင္းကိုပါ သိရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Facebook ႏွင့္ Twitter တို႔တြင္ရွိေသာ Quitbit Community တြင္လည္း မိမိတို႔၏ အေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူငယ္ခ်င္းမ်ား သိရွိေစရန္ အလို႔ငွာ ရွယ္ယာလုပ္ႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

Quitbit ကို ေဘာ္စတြန္အေျခစိုက္ ဒီဇိုင္နာ Ata Ghofrani ဆိုသူမွ တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းမီးျခစ္ရွိ မီးညွိစနစ္သည္ ကားတြင္ ပါ၀င္ေသာ မီးညွိစနစ္ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ Quitbit ၏ေရွ႕ကိုယ္ထည္ ပိုင္းတြင္ LED မီးသီးကို တပ္ဆင္ထားကာ ၄င္းမွ ေနာက္ဆံုးေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးရန္ မီးညွိေနစဥ္အတြင္း ယခင္ေဆးလိပ္အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပေပးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

================

Ref:DM
WorldWide(BMSTU)
TechSpace Journal