ဗဟိုဘဏ္ စင္ကာပူဘဏ္သံုးခုတြင္ ေငြစာရင္းသံုးခု ထပ္မံဖြင့္လွစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 06:35:00 PMကုန္ပစၥည္းမ်ားျပည္ပမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းရာတြင္ ေငြေပး ေခ်ရာ၌ အပုိကုန္က်မႈမရိွဘဲ လြယ္ကူေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က စင္ကာပူဘဏ္ သံုး ခုတြင္ ေငြစာရင္းသံုးခုကို ေမလ ၁၉ ရက္က စတင္ဖြင့္ထား ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘ျပည္ပမွ ပစၥည္း၀ယ္ၿပီး ေငြေပးေခ်မႈမွာ အခက္အခဲမရိွ ေအာင္လို႔ပါ’’ဟု ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခဲြမႈဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္ပမွ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းရာတြင္ စင္ ကာပူဘဏ္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ ေငြစာရင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ ၍ ေငြေပးေခ်ေလ့ရွိသည္။

ထိုသုိ႔ ျပည္ပ၌ ေငြေပးေခ်ရာတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြစာရင္း၌ ႏုိင္ငံျခားေငြ (အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေငြေၾကးေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ လက္က်န္မရိွျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါက ျပင္ပေငြရိွသူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူ၍ေပးေခ်ရသည္။ ယင္းသုိ႔ျပင္ပေငြ ရိွသူထံမွ ၀ယ္ယူရာတြင္ ျပည္ တြင္းဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ ထားသည့္ေငြလဲႏႈန္းထက္ ပိုမ်ား သျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈမ်ားရိွခဲ့ သည္။ ယင္းအခက္အခဲကုိ ေျဖ ရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိ ဘဏ္က ျပည္ပတြင္ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘ဒီလုိေငြစာရင္းဖြင့္ထား ေတာ့ လူတုိင္း၀ယ္လုိ႔ရမွာလား။ ဘဏ္ေတြပဲ အခြင့္အေရးပိုရေန မွာေပါ့’’ဟု Farmer Auto ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ေငြေစ်းႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပား ေနၿပီး ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္ ေသာ ႏႈန္းထား၊ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ရေငြ၊ တရားမ၀င္ ဟြန္ဒီႏႈန္းထားႏွင့္ ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူ ရာတြင္ ေပးရသည့္အေ၀းႏႈန္း ထားဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေနသည္။

ျပည္တြင္း၌ ယခုႏွစ္ဆန္ ပုိင္းက ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံ ျခားေငြေစ်းျမင့္တက္မႈတြင္ ျပည္ ပ၌ ေငြေပးေခ်ေသာ အေ၀းႏႈန္း ထားမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဗဟုိ ဘဏ္အေနျဖင့္ ျပည္ပ၌ ေငြလဲ ႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈရရန္ စင္ကာပူ တြင္ စတင္၍ ေငြစာရင္းဖြင့္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ ေငြလဲလွယ္မႈ၊ ေငြ ေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔မႈရိွေန သျဖင့္ ယင္းတို႔ကို ဖယ္ရွားၿပီးပါက ပုဂၢလိက ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကုိ ေဟာင္ေကာင္၊ နယူးေယာက္ တို႔ရိွဘဏ္မ်ား၌ပင္ ဗဟိုဘဏ္ က ေငြစာရင္းမ်ားဖြင့္ထားမည္ဟု ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူကရွင္းျပသည္။

ျပည္သိမ္း
7day daily