တိုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုမ်ားတြင္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ ရွားပါးလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 08:12:00 AM


 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား စာေပမ်ားျဖင့္ ပညာ သင္ၾကားႏုိင္ပါက နယ္ေဒသမ်ားတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပား လာႏိုင္ၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမားထု အၾကား ပညာတတ္ ပိုမိုမ်ားျပား လာႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ့ အတြက္ တုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္ေတြက သူတို႔စတင္ ရင္းႏွီး ထိေတြ႕တဲ့ သူတို႔တိုင္းရင္းသား ဘာသာ စကားကိုပဲ အားျပဳေနထိုင္လာၾကတာ။ ေက်ာင္းေန အရြယ္ေရာက္လို႔ ေက်ာင္းထား ေတာ့မွ  ျမန္မာဘာသာစကားကို စတင္ ထိေတြ႕ အသံုးျပဳခြင့္ရတဲ့အခါ ကေလးေတြအတြက္ ခက္ခဲမႈေတြကို စတင္ရင္ဆိုင္ လာရတယ္။ မိဘေတြကလည္း သားသမီး ေတြကို ပညာတတ္ေစခ်င္တာကလြဲရင္ သူ တို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ျမန္မာဘာသာ စကားမတတ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး”ဟု ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးဟယ္ရီက ေျပာၾကားသည္။

လူမ်ဳိးေပါင္း ၁၃၅ မ်ဳိးရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အဓိကသင္ၾကား သည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အခက္အခဲရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္း
ထြက္မႈႏႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္မႈရွိေနသည္ဟု ၎က သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

“သူတို႔ နားမလည္တဲ့ ဘာသာစကားကို စတင္အသံုးျပဳရတဲ့အတြက္ သင္ၾကားတဲ့ စာေတြကို စိတ္၀င္စားမႈနည္းလာၿပီး စာေမးပြဲေတြ က်႐ႈံးလာတယ္။ မိဘေတြကလည္း ေက်ာင္းသာထားၾကၿပီး စာေမးပြဲက်႐ႈံးေန တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းထားရတာ ဘာမွ မထူးပါဘူး။ အခ်ိန္သာကုန္တယ္လို႔ ေတြး ျမင္လာၿပီး အလြယ္ကူဆံုးေျဖရွင္းနည္း အျဖစ္နဲ႔ ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ၾကတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားအသံုးျပဳခြင့္ကို ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေခတ္ တစ္ေခတ္တည္းသာမက ဂ်ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္၊ ပါလီမန္ဒ္ီမိုကေရစီေခတ္ (၁၉၄၈- ၆၂)၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ (၁၉၆၂-၇၄)၊ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ (၁၉၇၄-၈၈) အထိ ခြင့္ျပဳခ့ဲေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“တိုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္ သမားအမ်ားစုက ပညာေရးကို သိပ္အား မေပးေတာ့ဘူး။ ေက်ာင္းတက္ရတာ အခ်ိန္ကုန္တယ္။ လယ္လုပ္၊ ယာလုပ္တာမွ ထမင္း၀ေအာင္စားရမွာဆိုၿပီး ေသစာ၊ ရွင္စာ ဖတ္တတ္ရင္ေတာ္ၿပီဆိုၿပီး ေက်ာင္း ထုတ္လိုက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမိသားစုေတြမွာ ပညာတတ္သားသမီးဆိုတာ လက္ၫႈိးထိုးျပႏိုင္ဖို႔ ေတာင္ ခက္ခဲေနပါတယ္။ ဘြဲ႕ရပညာ တတ္ဆို ပိုေတာင္ဆိုးပါတယ္”ဟု ဦးဟယ္ ရီက ဆက္ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၂) (က)တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ား
ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးတို႔ကိုပါ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစရန္။ အခန္း(၃) (ခ)တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားကို တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေသာ ပညာေရးျဖစ္သည္။ အခန္း(၅) အမွတ္(၂၅)တြင္ ႐ံုးသံုးဘာသာစကားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ(ဗမာ) စကားသည္ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ သင္ၾကား သင္ယူမႈဘာသာျဖစ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ လိုအပ္ပါက ကေလးမ်ားကို မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ရွင္းလင္းသင္ၾကားနာယူခြင့္ျပဳသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း နယ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္သူ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုမွာ ေဒသ
ဘာသာစကားကို နားမလည္သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေျပာသည္။

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကုန္အထိ သက္ ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသာဘာသာစကားျဖင့္ ေဒသအလိုက္ ဒုတိယတန္းအထိ သင္ၾကားခြင့္ျပဳျခင္းအျပင္ ေဒသတြင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား သားသမီးမ်ား အၾကား စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားခဲ့ရ ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အစိုးရကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗမာလူမ်ိဳး ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေနထိုင္ၿပီး အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စုမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရ၍ တုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအၾကား ျမန္မာစာသည္ အခက္အခဲဆံုး အျဖစ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိက က႑ျဖစ္သည့္ ပညာေရးက႑တြင္ ျမန္မာ (ဗမာ) လူမ်ဳိးစုအတြက္သာ ရည္ၫႊန္း ထုတ္ေ၀ထားသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ထုတ္ေ၀သင့္ေၾကာင္း ဦးဟယ္ရီက တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္  မူလတန္း အဆင့္ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ မူလတန္းေအာက္အဆင့္ တြင္ တိုင္းရင္းသား မိခင္ဘာသာစကား
ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရး စီစဥ္ေပးသင့္ ေၾကာင္းကို   ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ တင္ျပခ်က္မ်ားထဲတြင္ မူလတန္းအဆင့္တြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ စကားကို သင္ၾကားေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ားရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ ၿပီးျဖစ္သည့္ ေဒသအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာဖတ္စာတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းျခင္း သည္ “သိရာမွ မသိရာသို႔”၊ “လြယ္ရာမွ ခက္ရာသို႔”ဟူေသာ ကေလးပညာေရး သီအိုရီမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အျပင္ မတူညီ
သည့္ ဘာသာစကားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္သျဖင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးကို တစ္နည္းတစ္ဖံု အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ မူလာဒီ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိ ဆရာမတစ္ဦးက “သူတို႔ေဒသနဲ႔မရင္းႏွီး တဲ့ ဘာသာကိုသင္ၾကားရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔မကၽြမ္း၀င္တဲ့အေၾကာင္းကို သင္ၾကား
ရေတာ့ ကေလးေတြလည္း နားမလည္သလို ကၽြန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း ကေလးေတြ နားလည္မယ့္  သူတို႔ဘာသာ စကားကို သံုးၿပီး ျပန္မရွင္းျပတတ္ေတာ့ ကေလးေတြ တင္မကပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ေတာင္ စိတ္ညစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကလည္း ျမန္မာအစစ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႕ဘာသာစကားကို မေျပာတတ္ပါဘူး”ဟု ေျပာသည္။

ထန္းပင္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ ေဒသပင္မ်ဳိးမဟုတ္  သလို သင္ၾကားေပးေသာဆရာမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ မျမင္ဖူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ မရွင္းျပႏိုင္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ခန္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္တီး၊ အမက ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေသာ ဆရာ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ကေလးေတြ ေက်ာင္းမတက္လို႔ သူတို႔ အိမ္လိုက္သြားေတာ့ ေတာင္သူ လယ္သမားႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ကေလးမိဘ ေတြက ေက်ာင္းထားရတာ အခ်ိန္လည္း ကုန္တယ္၊ ေငြလည္းကုန္တယ္၊ ေသစာ၊ ရွင္စာ ဖတ္တတ္ရင္ေတာ္ၿပီ။ လယ္လုပ္ ယာလုပ္မွ ထမင္းစားရမွာ။ ေက်ာင္းမတတ္ခိုင္းေတာ့ဘူး ဆရာမေလး ေရတဲ့။ ကၽြန္မတို႔ ဘာမွဆက္ေျပာလို႔ေတာင္ မရပါဘူး”ဟု မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕၊ ဒူးယား အမက ေက်ာင္းမွ ဆရာမတစ္ဦးက ၎၏ အေတြ႕ အၾကံဳကို ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဒုတိယတန္းအထိ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ေဒသဘာသာ စကားႏွစ္မ်ဳိးလံုးျဖင့္ သင္ၾကားမႈ မ်ားရွိေနေသာ္လည္း အခ်ိန္မေလာက္ငွမႈမ်ားၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ ကေလးမ်ားမွာ ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးစလံုးအတြက္ နားရည္မ၀ၾကသျဖင့္ စာသင္ၾကားမႈတြင္ မေပ်ာ္ပိုက္ျခင္း မ်ားျဖစ္လာေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္း ရန္ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား ဆရာ၊ ဆရာမဦးေရး တုိးျမႇင့္လက္ခံ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟယ္ရီက အၾကံျပဳသည္။

- စုိးစုိးယု
The Farmer Media