စက္ဘီးသမားမ်ားအတြက္ Skylock

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 07:58:00 AM


လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ကတည္းက စက္ဘီးႏွင့္ပတ္သက္၍ အံၾသဖြယ္ေကာင္းေလာင္ေအာင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား၊ App မ်ား အမ်ားအျပားထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုထပ္မံေဖာ္ျပေပးမည့္ Skylock သည္လည္း စက္ဘီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေကာင္းဆံုးေသာကိရိယာမ်ား ထဲမွ တစ္ခုဟုပင္ ဆိုႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

Skylock သည္ Boeing ႏွင့္ Jawbone အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး စက္ဘီးစီးျခင္းကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအသံုး၀င္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Skylock သည္ Dual-lock စနစ္ျဖစ္ၿပီး စက္ဘီးသူခိုးမ်ားရန္မွ ေကာင္းစြာကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေပသည္။ တစ္စံု တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင္၏စက္ဘီးကို ေအာင္ျမင္စြာခိုးယူႏိုင္ခဲ့လွ်င္လည္း Skylock တြင္ ပါ၀င္ေသာ Accelerometer မွ သင့္စက္ဘီးခိုးယူျခင္းခံေနရေၾကာင္းကို သင့္စမတ္ဖုန္းဆီသို႔ သတိေပးခ်က္ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ သင့္အေနျဖင့္ စက္ဘီးစီးေနစဥ္အတြင္း မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း Accelerometer မွ ေျခရာခံေထာက္လွမ္းၿပီး သင္ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ သူငယ္ခ်င္း၊သို႔မဟုတ္ မိသားစု ထံသို႔ သင္စက္ဘီးစီးရာမွ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Skylock ကိုအသံုးျပဳရာ၌ သင့္စမတ္ဖုန္းျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အံၾသဖြယ္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မႈအေနျဖင့္ Bluetooth Low Energy ႏွင့္ WiFi စနစ္တို႔အား ေက်းဇူးတင္ရမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေသာ စက္ဘီးကိရိယာမ်ားထက္ Skylock ၏ အားသားခ်က္ေနာက္တစ္ခုမွာ အားသြင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳ၍ စြမ္းအင္ရရွိႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ စြမ္းအင္အေနျဖင့္ တစ္ နာရီအခ်ိန္ခန္႔သာ စြမ္းအင္စုေဆာင္းမည့္ပါက တစ္လနီးပါး အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

Skylock ကိုတီထြင္ထုတ္လုပ္သူ Velo Labs မွ ကနဦးေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၉ ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာင္းေစ်းမွာ ၂၄၉ ေဒၚလာ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါသည္။

Ref:TTJ
WorldWide(BMSTU)
TechSpace Journal