လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လစာတုိးေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 09:56:00 PM


စုိးသန္းလင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ မဇၥၽိမ။ ။ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္သုံးသိန္းခံစားေနၾကရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ၎တုိ႕၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ထုိက္တန္စြာ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ ဥပေဒျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းေ၀းက ေမလ ၂၈ရက္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

"လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအရ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ(လစာ)နဲ႕ အသုံးစရိတ္ေတြကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြနဲ႕ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္။ ဒီကိစၥေတြဟာ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ကိစၥသာ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံအတြက္ပါ ျဖစ္တယ္ဆုိတာနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိ ယေန႕အစည္းအေ၀းက မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္" ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ၌ "လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခုႏွစ္လမွ ရွစ္လခန္႕ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္
လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကရေၾကာင္း၊ က်န္လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း မိမိတုိ႕၏ မဲဆႏၵနယ္ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ အဆုိပါတာ၀န္မ်ားကုိ မအားမလပ္ ေဆာင္ရြက္ေနရေသာ္လည္း ခံစားခြင့္ရရွိေသာ လစာ၊ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္လုံေလာက္မႈလည္းမရွိဘဲ နည္းပါးလွသည္ဟု လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလ်က္ရွိေနၿပီး လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီသုိ႕ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႀကံျပဳ
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိပါက ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Mizzima Burmese