အမတ္မ်ားကို ေထာင္ဖမ္းေသာေက်ာ့ကြင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/28/2014 02:07:00 PM


လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈမ်ား ရွိေနသည္။ အမတ္မ်ားကို သိန္းရာခ်ီတန္ေသာကားမ်ား ဝယ္ေပးထားသူမ်ားရွိသလို သြားစရိတ္၊ လာစရိတ္ ေထာက္ပ့ံေပးသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ လႊႊတ္ေတာ္အမတ္လည္းျဖစ္သူတစ္ဦးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကို ပါဂ်ဲ႐ိုးကားတစ္စီး ဝယ္ေပးထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒တစ္ဦးကို ကားတစ္စီးဝယ္ေပးထားၿပီး ယာဥ္ေမာင္းပင္ ခန္႔ေပးထားေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ခရီးစရိတ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျပဳလုပ္ေသာ စည္း႐ံုးေရးပြဲမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးထုတ္ေပးသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းရာတြင္ ၎တုိ႔ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္မည့္အခ်က္မ်ား ထည့္ေပးရန္၊ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိပါးလာမည့္ ဥပေဒမ်ား လုပ္ငန္းမ်ားအား ကန္႔ကြက္ေပးရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ခ႐ိုနီအမတ္ေတြရွိပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္က စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ကုိယ္က်ိဳးသမားေတြက သူတို႔အတည္ျပဳခ်င္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေလးေတြကို အတည္ျပဳျဖစ္ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္လည္း ဥပေဒကို မျပ႒ာန္းႏုိင္ေအာင္ လႊႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို သိမ္းသြင္းတာေတြပါ’’ဟု တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သို႔ေသာ အမတ္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး တိတိပပမေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးျမင့္ဦးကဆုိသည္။

ထင္ရွားေသာသာဓကမွာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေနေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ခ်ေပးေရးကိစၥတြင္ လႊတ္ေတာ္က အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္း၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးေကာက္ေရးကိစၥတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္က မကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေပ။ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာတြင္လည္း အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အနိမ့္ဆံုးအခေၾကးေငြမွာ ယေန႔အထိပင္ မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးေပ။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ ၄၉း၅၁ အခ်ိဳးကို အတည္ျပဳေပးရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက လုိက္လံစည္း႐ံုးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေဆြက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ထုိဥပေဒကို အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္းရွင္အားလံုးနီးပါး လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ ၂၀း၈၀ အခ်ိဳးသို႔ ေျပာင္းလဲအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမတ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ အၿငိမ္းစားအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲတြင္ ခ်မ္းသာေသာသူမ်ား ရွိၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သြားသူ အမ်ားစုမွာလည္း အျငင္းပြားစရာ မ်ားစြာရွိေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာလည္း မလုပ္ခ်င္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ေပးမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတာ့ မဟုတ္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေပၚတြင္သာ အဓိကမွီခိုေနသည့္အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းရာတြင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းပါးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

‘‘လက္ရွိအျမင္ကိုေျပာရရင္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းတဲ့ေနရာမွာ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကို ၾကည့္တာတို႔၊ ေခတ္စနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးတို႔ သိပ္မေတြ႕ရဘူး’’ဟု လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း သံုးႏွစ္ရွိလာခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈ လံုးဝမရွိေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၆၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕၏ လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္တူခ်င္း (သို႔မဟုတ္) အက်ိဳးစီးပြားတူသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖြဲ႕သူမ်ားရွိေၾကာင္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဒြဲဘူကေျပာသည္။

ထုိကဲ့သို႔ အစုဖြဲ႕ရာတြင္ ႏုိင္ငံေက်ာ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၾကသည္။

‘‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီကလာတဲ့ ဥပေဒေတြဆုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက သိပ္မကန္႔ကြက္ၾကဘူး’’ဟု အမည္မေဖာ္လုိသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကလည္း ေျပာသည္။

ထိုေကာ္မတီတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဌးျမင့္၊ ဦး၀င္းဦးႏွင့္ ဦးတုိးႏိုင္မန္း(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏သား)တုိ႔ ပါ၀င္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားက ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ မိမိႏွင့္ အဆင္ေျပသူမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားၾကေၾကာင္းလည္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘လစာကပဲ သံုးသိန္းရေတာ့ တခ်ိဳ႕ေကာ္မတီ၀င္ေတြက အစည္းအေ၀းေတြ မတက္ေတာ့ ကုိယ့္အဖဲြ႕နဲ႔ကုိယ္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးရိွခဲ့တယ္’’ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရိွလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲတြင္ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးရိွေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆိုသည္။‘‘လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ လူနဲ႔ဥပေဒနဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ခ်င္တဲ့လူဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရိွတယ္’’ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးလွ်င္ လစာမွာလည္း က်ပ္သံုးသိန္းသာရရိွသည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းရိွသည့္ရက္မ်ားတြင္မူ စားစရိတ္အျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းသာ ရရိွၾကၿပီး ေစ်းသက္သာေသာ စည္ပင္ရိပ္သာတြင္ တည္းခိုလွ်င္ပင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ေထာင္က်ပ္ေပးရသည္။

‘‘တုိင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနအရေတာ့ သင့္ေတာ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္အလုပ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ မလံုေလာက္ဘူး’’ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

‘‘သာမန္ေအာက္ေျခကလူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အနိမ့္ဆံုးလစာ ဥပေဒမ်ိဳးမွာ မၾကန႔္ၾကာသင့္ဘူး’’ဟု ဦးေအးေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားဖြင့္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္မွ ကန္႔ကြက္မႈရိွေနသျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေနရသည္ဟု အစိုးရဘက္က ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္ခြင့္ေပးမွသာ လာေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္မွသာလွ်င္ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကျဖစ္ေနေသာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကို အဓိကေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွအစိုးရအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ ေခတ္တစ္ေခတ္မွတစ္ေခတ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ေနရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရိွမည့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းသည့္ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ထုိတာ၀န္မ်ား ရရိွထားခ်ိန္တြင္ မိမိကုိယ္က်ိဳးေၾကာင့္ သမိုင္းတရားခံမျဖစ္ေစရန္ လိုသည္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသံုးႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္လေက်ာ္ကာလတြင္ ဥပေဒေပါင္း ၉၈ ခု ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းတြင္ ဥပေဒေပါင္း ၅၄ ခု ေဆြးေႏြးျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဧၿပီလ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ၊ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ပင္ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမရိွေသာ၊ အစိုးရကိုသာ ကာကြယ္ေပးေသာ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရိွသည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ သူရဦးေရႊမန္းကေတာ့ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဥပေဒ ၂၀၀ ခန္႔ကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳေပးရန္ရွိၿပီး ထိုဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမတုိင္မီ ေဆာင္ရြက္မွသာ အဆင္ေျပမည္ဟု ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္႐ံုးခြဲ၌ ဧၿပီ ၂၂ ရက္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္လက္က်န္သက္တမ္းတြင္ အမတ္မ်ား တုိင္းျပည္အတြက္ မည္မွ်စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလဲဆုိသည္က ၎တုိ႔ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားက မွတ္ေက်ာက္တင္မည္ျဖစ္သည္။     ။

7day news journal