က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အပိုင္းအတြက္ Apple စိတ္ဝင္စားေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/14/2014 06:06:00 PM


Apple မွ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ဝတ္ဆင္ႏုိင္ေသာ gadget မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၎ gadget ၌ သံုးစြဲသူ၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မည့္ေဆာ့ဖ္ဝဲ ထည့္သြင္း ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားရွိ နည္းပညာလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေသာ Apple ႏွင့္ ခႏၶာေဗဒပညာရွင္မ်ားမွ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ နည္းပညာဆုိင္ရာအတြက္ ေလ့လာသုေတသနျပဳေနခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရၿပီး ခႏၶာေဗဒပညာရွင္မ်ားက ခႏၶာကိုယ္ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာရပ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါနည္းပညာကို iWatch ၌ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Apple ၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အေမရိကန္အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါးစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ မုိဘိုင္းေဆးပညာဆုိင္ရာ application ကိစၥအတြက္
ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သိရသည္။

Apple ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Tim Cook မွ Apple မွာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာရပ္အေပၚ စိတ္ဝင္စားေနၿပီး Smart watch (စမတ္နာရီ) ကို ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ သုေတသနျပဳေနေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

Internet Journal