စိန္ဗလက္တုိင္း (သုိ႕) ခ်စ္သူမ်ားေန႕

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/14/2014 09:38:00 AMစိန္ဗလက္တုိင္းသည္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ၊ လက္ထပ္ ထိမ္း ၿမား ၿခင္း၊ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလွမ္းၿခင္း၊ ႏႈတ္ ဆက္ၿခင္း၊ လူငယ္မ်ား၊ ခရီး သြားမ်ား၊ပ်ားေမြးၿမဴ သူမ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ထိခုိက္၍ ေ၀ဒနာ ခံစားေန ရသူမ်ားအား ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနသည့္ ရဟႏၱာ တစ္ပါးပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ သူ႕အား ခ်စ္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ အၿဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး သူ၏ပြဲေန႕အား ဗလက္ တုိင္းေန႕ (ခ်စ္သူမ်ားေန႕)ဟုပင္ သတ္မွတ္ က်င္းပလာၾကသည့္ဓေလ့မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ခန္႕ရွိေနပါၿပီ။

ဗလက္တုိင္းသည္ ကက္သလစ္ ရဟန္းတစ္ပါးၿဖစ္ၿပီး ဆရာ၀န္တစ္ဦးလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ တတိယရာစု အတြင္း အီတလီတြင္ေနထိုင္ အသက္ရွင္ခဲ့ၿပီး ေရာမၿမိဳ႕တြင္ ရဟန္းတစ္ပါးအၿဖစ္ အေစခံ ခဲ့ေလသည္။ သူ၏ ငယ္စဥ္ ဘ၀ကုိ သမုိင္းပညာရွင္တုိ႕မသိၾကေပ။ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါးအၿဖစ္ အေစခံေနသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ သူ႕အေၾကာင္းအား သိခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္က ေရာမၿမိဳ႕အား အင္ပါယာမင္း ကေလာဒီရုစ္ (၂)အုပ္ခ်ဳပ္ေန ၿပီး သူ၏တပ္မေတာ္အတြက္ လူငယ္မ်ားစြာကုိ စစ္သားအၿဖစ္လုိအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ လက္ထပ္ထိမ္းၿမားၿခင္းသည္ စစ္သားအင္အား စုေစာင္းရန္ အတားအစီး တစ္ခုဟု ယူဆ၍ လက္ထပ္ၿခင္းကုိ တရား၀င္ခြင့္မၿပဳေပ။ ရွိႏွင့္ၿပီးၿဖစ္ေသာ စစ္သားမ်ားကုိပင္ လက္ထပ္ခြင့္ ၿပဳရန္ ေခါင္းမာသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားစြာအား အခ်စ္ေရးထက္ စစ္ဘက္၌ အာရုံစုိက္ေစဖုိ႕ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား လက္ထပ္ၿခင္း စကၠရမင္တူးမေပးရန္ တားၿမစ္ ခဲ့ေလသည္။

ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ခ်စ္သူစုံတြဲမ်ား ေပါင္းဖက္ႏုိင္ဖုိ႕အေရးကုိ စြမ္းေဆာင္ေပးသူမွာ ဗလက္တုိင္းဟုေခၚေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ၾကိဳက္ေနၾကေသာ စုံတြဲမ်ားအား လက္ထပ္ေပးရင္း ဗလက္တုိင္းဟာ လက္ထပ္ေပးသည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအၿဖစ္ နာမည္ၾကီးလာခဲ့သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ၾကားသိရေသာ အင္ပါယာ မင္းသည္လည္း အမ်က္ေဒါသထြက္၍ သူ႕အားထာင္ဒဏ္ အၿပစ္ ေပးၿပီး ေထာင္ခ် ထားခဲ့ေလ သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဗလက္တုိင္းသည္ ေထာင္ထဲ၌ ရွိေနေသာ္လည္း အၿပင္၌လူငယ္မ်ားစြာအား လက္ ထပ္ေပးေန ဆဲၿဖစ္ေပသည္။ ေထာင္ထဲ၌လည္း ေထာင္သားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကာ ၾသစတဲရီးရုစ္ဟု ေခၚေသာ ေထာင္သား က သူ၏ သမီးငယ္အတြက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေလသည္။ သူ၏သမီးငယ္မွာ ဂ်ဴလီ ယာၿဖစ္ၿပီး မ်က္စိအလင္း ကြယ္ေပ်ာက္ေနသူပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ေထာင္ထဲသုိ႕ဖခင္အား လာေတြ႕ရာ မွ စိန္ဗလက္တုိင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးခြင့္ရခဲ့သည္။

အင္ပါယာမင္း ကေလာ့ဒီရုစ္ (၂)လည္း ဗလက္တုိင္း၏အစြမ္းကုိ သေဘာက်လာကာ သူ႕၏ အမွား အတြက္ ပင္ ေတာင္းပန္ခဲ့ေလသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာကုိစြန္႕၍ ေရာမဘုရားမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ မွ သာလွ်င္ ေထာင္မွ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာဆုိခဲ့ေလသည္။ ဗလက္တုိင္းသည္ သူ၏ခရစ္ေတာ္ ၌ ယုံၾကည္ၿခင္းအား မစြန္႕လြတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အင္ပါယာမင္းကုိလည္း ခရစ္ေတာ္၌သာ ယုံၾကည္သင့္ေၾကာင္း တရားေဟာခဲ့ေလသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေရာမအင္ပါယာမင္းအတြက္ ေရာမဘုရားကုိ မကုိးကြယ္လွ်င္ အင္ပါယာပ်က္မည့္ အေရးေၾကာင့္ လက္မခံခဲ့ေပ။ ဗလက္တုိင္းကုိလည္း ေရာမဘုရားတုိ႕၏ ပေရာ္ဖက္ ၿဖစ္ေစခ်င္လြန္း၍ သိမ္းသြင္းရာမွ ေနာက္ဆုံး ေခါင္းၿဖတ္ကြပ္မ်က္ခဲ့ရသည္အထိ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့ေလသည္။ ေအဒီ၂၇၀၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၄)ရက္ေန႕ တြင္ ဗလက္တုိင္း ပ်ံလြန္ ေတာ္မူ ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ဗလက္တုိင္း မကြယ္လြန္ခင္ ဂ်ဴလီယာထံသုိ႕ ေနာက္ဆုံးစာေရးခဲ့ၿပီး ထုိစာ၏ေအာက္ေၿခ၌ From your Valentine (သင့္ဗလက္တုိင္း) ဟု အဆုံးသပ္ခဲ့ရာမွ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူငယ္မ်ားစြာသည္ သူတုိ႕၏ခ်စ္သူမ်ားထံ စာပုိ႕ရာ၌ From your valentine (သင့္ဗလက္တုိင္းထံမွ) ဟုသုံးႏႈန္းလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕အၿပင္ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ေပါင္းဖက္ႏုိင္ဖုိ႕အေရး လူငယ္မ်ားစြာသည္ စိန္ဗလက္တုိင္းထံသုိ႕ ဆုေတာင္း လာခဲ့ၾကသည္။ ဆုေတာင္းမ်ားလည္း ၿပည့္လာၾကၿပီး ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ဗလက္တုိင္းေန႕အား ခ်စ္သူမ်ားေန႕အၿဖစ္ပင္ တကမၻာလုံး၌ က်င္းပလာခဲ့ၾကေလသည္။

(Valentine ဟူေသာ အမည္မွာ ဗာလာ (Valar) ခြန္အားသတၱိဟု အနက္အဓိပၸာယ္ရွိသည္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက ခ်စ္သူမ်ားဟာ မိမိတုိ႔အခ်စ္ေရးမွာ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆုိင္ရတုိင္း စိန္႔ဗယ္လင္တုိင္းထံ ခြန္အားေက်းဇူးကုိ ေတာင္းခံေလ့ရွိၾကသည္။

မွ/ သင့္ဗလက္တုိင္း
Myanmar Forward