သဘာဝမက်သည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း (ပုဒ္မ ၃၇၇)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/14/2014 10:43:00 PM


ပုဒ္မ ၃၇၆ လူအမ်ားစု သိျပီးျဖစ္ေပမဲ့ ပုဒ္မ ၃၇၇ အေၾကာင္းသိတဲံသူနဲေသးတဲ့အတြက္ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၇၇ သည္ သဘာဝမက်သည့္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျခင္း ေယာက်ာ္းအခ်င္းခ်င္း ျပဳက်င့္ျခင္း ၊ တိရိစာၦန္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းတို႔ကုိ က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကၽြန္းျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ၂ ရပ္ စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒတခု ျဖစ္သည္။

အျခားဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ