ပုဒ္မ ၃၁၂ - ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/14/2014 07:14:00 PM


ပုဒ္မ ၃၁၂ ။ ။(ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္း ) မည္သူမဆို ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမဧ။္ အသက္ကို ကယ္ဆယ္လိုေသာ သေဘာရိုးျဖင့္မဟုတ္ပဲ ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမကို ကိုယ္၀န္ပ်က္ေစရန္ ၊ မိမိအလိုအေလ်ာက္ျပဳလ်င္ ၊ ထိုသူကို ၃ ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိ္န္းမသည္ လွဳပ္ရွားေသာ ကိုယ္၀န္ႏွင့္ ျဖစ္လွ်င္ ထိုသူကို ၇ ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လဲခ်မွတ္ႏိုင္သည္ ။ ( ### မိမိ ကိုယ္၀န္ကို မိမိပ်က္ေစေသာ မိန္းမသည္ အထက္ပါ ုပုဒ္မႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သည္)

ဥပေဒအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ