ေ၀လငါးမ်ားကုိ အာကာသထဲမွ ေရတြက္သည့္နည္းသစ္ကုိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားတီထြင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/14/2014 08:51:00 PM


ဘီဘီစီ|လန္ဒန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃

ေ၀လငါးမ်ားကုိ အာကာသထဲမွေန၍ ေရတြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သ႐ုပ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ဘီဘီစီ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိနည္းစနစ္တြင္ သမုဒၵရာမ်က္ႏွာျပင္ အနီးတြင္ရွိၾကသည့္ ႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါ ေ၀လငါးမ်ားကုိ အလို အေလ်ာက္ အာ႐ံုခံရွာေဖြႏိုင္ေရးအတြက္ ပံုရိပ္ျပတ္သားမႈ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ၿဂိဳဟ္တု႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပံုဆိုင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကုိ အသံုးျပဳထားသည္။

အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ ကမ္း႐ုိးတန္းအနီး Golfo Nuevo ေရထုထဲရွိ ေ၀လငါးမ်ားကုိ ေရတြက္ကာ အစမ္းေရ တြက္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ လူမ်ားကိုယ္တုိင္ စစ္ေဆးရွာေဖြကာ ေ၀လငါးမ်ားကုိ ခြဲျခားေရြးထုတ္ရာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ေ၀လငါးေကာင္ေရ ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ အလိုအေလ်ာက္ စနစ္က ရွာေဖြေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ယခု စမ္းသပ္မႈသည္ ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿဂိဳဟ္တုနည္းပညာသံုး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားထက္ အလြန္တိုး တက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ စုစုေပါင္း ေ၀လငါးေကာင္ေရ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္းကုိ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ေလာေလာဆယ္ကာလတြင္ ေ၀လငါးေကာင္ေရ ေရတြက္ျခင္းကုိ ကမ္းေျခေနရာ တစ္ခုခုတြင္ သေဘၤာ တစ္စင္း၏ ကုန္းပတ္ တစ္ခုေပၚမွ သုိ႔မဟုတ္ ေလယာဥ္တစ္စင္းေပၚမွ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

ေ၀လငါးေကာင္ေရ ရွာေဖြေရတြက္မႈကုိ အလိုအေလ်ာက္ ၿဂိဳဟ္တုျဖင့္ျပဳလုပ္ပါကေရတြက္မႈမွာ သမုဒၵရာ ၏ မ်ားစြာ ပုိမိုက်ယ္ေျပာေသာ ေနရာမ်ားအထိ ကာမိၿပီး ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း သက္သာသည္။

ေလ့လာမႈတြင္Digita lGlobe ၏ WorldView-2 စနစ္ကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည္။WorldView-2 စနစ္သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အသံုးျပဳေနၾကသည့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္ေလ့လာေရးစနစ္မ်ားအနက္ အစြမ္းအထက္ဆံုးေသာ စနစ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese