ေထာင္ဒဏ္မ်ား ထက္ဝက္ေလွ်ာ့၍ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 11:08:00 AM

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၅

ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို အဓိက ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်လ်က္ ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈပုဒ္မမ်ားမွ သတ္မွတ္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္မ်ားကို ထက္ဝက္ ေလွ်ာ့ခ်၍ ယေန႔ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၁၇) ပါ ၂ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ (၁၈) ပါ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္လွ်င္ တစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ (၁၉) ပါ ေျခာက္လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို သုံးလထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ျပင္ဆင္ကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

မူလ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ ပုဒ္အမ (၂) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ လုံေလာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၃၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆၊၂၁ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၂ တို႔ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး အခန္း (၄) ေခါင္းစဥ္ပါ “ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျငင္းပယ္ျခင္း” ဟူသည့္ စာသားတြင္ “ျငင္းပယ္ျခင္းကို” ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး “ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးျခင္း” ဟု ျပင္ဆင္လိုက္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဆႏၵျပဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရင္ ခြင့္ျပဳေပးရဖို႔ မ်ားေနတာက ျပင္ဆင္မႈရဲ႕ အဓိက အေကာင္းဆုံးခ်က္ပဲ။ ခြင့္မျပဳဘဲ ျငင္းပယ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာက အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံရမယ္လို႔ ဥပေဒမွာ ပါလာၿပီ ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။

ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ေတာင္းပါက အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ ပါ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ိဳးအတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈ မရွိလွ်င္ ဆႏၵျပခြင့္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“နည္းဥပေဒမွာ အခြင့္အေရး တင္းၾကပ္မႈ ရွိ မရွိ ၾကည့္ရမယ္” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစားမ်ား စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ သူရ ဦးေအာင္ကိုက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
The Voice Weekly