လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ခြင့္ယူပ်က္ကြက္မႈမ်ားေနျခင္း ပါတီမ်ားက ထိန္းေက်ာင္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သတိေပး ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 07:53:00 PM


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)

ခြင့္ယူပ်က္ကြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားျပားေနမႈကုိ သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ားက ထိန္းေက်ာင္းၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။

မတ္ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ခြင့္ယူပ်က္ကြက္သူ တစ္ရာေက်ာ္ရိွသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက သတိေပး ေျပာၾကားခဲဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
         
‘‘အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြေရွ႕မွာ ေျပာရတာျဖစ္ေပမယ့္ မတက္ေရာက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ အဓိက ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမတက္ေရာက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာပါတီအသီးသီးက အသိေပးေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္’’ဟု သူရဦးေရႊမန္းကဆုိသည္။
         
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အေရးႀကီးဥပေဒၾကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္း အရအသံုးဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း၊ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒၾကမ္း စသည့္ ဥပေဒမ်ား မဲခဲြဆုံုးျဖတ္ရာတြင္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ၾကရန္ လုိေသာ္လည္း အစည္းအေ၀း ပ်က္ကြက္သူမ်ားေနသျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယကကဆုိသည္။
         
‘‘အခုေနာက္ပုိင္း အစည္းအေ၀းေတြက ၾကာလာလို႔လားမသိဘူး။ ပ်က္တဲ့သူေတြမ်ားလာတယ္။ ဒီလိုပ်က္ကြက္တာမ်ားလာရင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ကဲြလဲြမႈေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဆိုလိုတာက တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ပ်က္ကြက္တာနည္းတယ္ေလ။ သူတုိ႔နဲ႔ သေဘာကြဲလဲြတဲ့အခ်က္ေတြဆုိရင္ ဒီဘက္ကလည္း ပ်က္တဲ့သူမ်ားရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ႈံးသြားႏုိင္တယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
         
မတ္ ၄ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရိွသူ ၆၄၀ ဦး အနက္ ၄၄၄ ဦးသာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆ ဦးမွာ ခြင့္တုိင္ၾကား ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္  ၆၉ ဒသမ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွၿပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈအနည္းဆံုးရက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

7 Day Daily