စစ္ျဖစ္ခဲ့ပါက တုိက္ပြဲ ဝင္ႏုိင္ရန္ ယူကရိန္း လူငယ္ေပါင္း မ်ားစြာ တပ္သားသစ္ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 10:17:00 PM


ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ ခ႐ုိင္းမီးယား ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ တင္းမာမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္ လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံသား လူငယ္ေပါင္း မ်ားစြာသည္ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ရန္ ကိယက္ဗ္ၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေရး ဌာန တစ္ခုတြင္ အမည္စာရင္း သြင္းႏုိင္ရန္ တန္းစီလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ယူကရိန္းႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔ အၾကား အေျခအေန တင္းမာ လာမႈေၾကာင့္ စစ္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါက လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ အသင့္တုိုက္ပြဲ ဝင္ႏုိင္ရန္ တပ္သားသစ္ အမည္စာရင္း သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ႐ုိမန္ဆာ ဇီေကာ့ဗ္က ေျပာၾကားသည္။

ခ႐ုိင္းမီးယား ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသကုိ ႐ုရွားတုိ႔ သိမ္းပုိက္ ထားမႈသည္ ယူကရိန္း ႏုိင္ငံ အေရးတြင္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ၏ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကုိ သိသာ ထင္ရွားေစေၾကာင္း၊ ယူကရိန္း နယ္ေျမေပၚတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ စစ္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါက ႏုိင္ငံကုိ ကာကြယ္ရန္မွာ မိမိတုိ႔၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲ ဝင္ႏုိင္ရန္ တပ္သားသစ္ အမည္စာရင္း သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူငယ္ ၁ဝ သန္းခန္႔မွာလည္း လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆာဇီေကာ့ဗ္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။