အားကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ အျမင္အာ႐ံု ထက္ျမက္လာေစမည့္ ေလ့က်င့္ခန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 07:53:00 PM


ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုအရ အားကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ တက္ဘလက္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ဦးေႏွာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းက အျမင္အာ႐ံုပိုမိုထက္ျမက္လာေစေၾကာင္း သိရသည္။University of California။ မွ သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ေဘ့စ္ေဘာအားကစားသမားမ်ားအား စမ္းသပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေစခဲ့ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ၂၅မိနစ္၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ေလးရက္ႏႈန္းႏွင့္ ႏွစ္လခန္႔ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဦးေႏွာက္ေလ့က်င့္ခန္းဂိမ္းမ်ားအား ကစားေစခဲ့ သည္။ ႏွစ္လၾကာေလ့က်င့္မႈၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ အျခားေသာ ကစားသမားမ်ားထက္ အျမင္အာ႐ံုပိုမုိစူးရွလာၿပီး ေဘာလံုးကို ပိုမုိျမင္လာ႐ံုသာမက မ်က္စိေရွ႕ တည့္တည့္ၾကည့္ေနေသာ္လည္း ေဘးဖက္သုိ႔ျမင္ရသည့္ျမင္ကြင္း ပုိက်ယ္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ယင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားကစား႐ံုမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ကာယစြမ္းအားပိုမိုလာသကဲ့သုိ႔ပင္ ဦးေႏွာက္အား ေလ့က်င့္ခန္းေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္ စြမ္းအား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

အ၀င္း
ref:Netdoctor.co.uk
Health Updates Journal