ျမန္မာႏုိိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ လက္နက္ ဝယ္ယူခဲ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 10:17:00 PM


6 March 2014 ရက္စြဲပါ The New Zealand Herald မွ US: Myanmar still buys N Korea weapons ကုိ ဘာသာျပန္ပါသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိရီးယားထံမွ ႏ်ဴကလီးယား မဟုတ္ေသာ ႐ုိး႐ုိးလက္နက္မ်ား ဝယ္ယူေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ စစ္ေရးအရ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြန္ဂရက္သုိ႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ လက္နက္ေရာင္းရန္ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ကြန္ရက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ သည္ဟု ဆုိပါသည္။

စာရင္းတြင္ ပင္မႏုိင္ငံမ်ား အျဖစ္ အီရန္ ၊ ဆီးရီးယား ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ ပါဝင္ေသာ္လည္း လက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံ ဦးေရ မွာ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ ေဝးရာသုိ႔ ခြာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကမူ လက္နက္ဝယ္ယူျခင္းကုိ တားျမစ္ထားေသာ ကုလသမဂၢ အေရးယူမႈကုိ မခ်ဳိးေဖာက္ ေၾကာင္း ျငင္းဆုိပါသည္။

အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစုိးရအေပၚ ေျမာက္ကုိရီးယား မွ လက္နက္ ဝယ္ယူျခင္း ရပ္ဆုိင္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့ပါသည္။ ယခင္ကလည္း ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုံးက်ည္ နည္းပညာမ်ား ေပးခဲ့သည္ဟု သံသယ ရွိခဲ့ပါသည္။

ဝါရွင္တန္က စိတ္ပူေသာအခ်က္မွာ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ လက္နက္ ကုန္သြယ္မႈသည္ ၎၏ ႏ်ဴကလီးယား ႏွင့္ ဒုံးက်ည္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေငြရလမ္း ျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလက အေမရိကန္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရာရွိ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အမည္မည္း စာရင္းသြင္းခဲ့ပါသည္။

yangon chronicle