ကတိက၀တ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အစုိးရ ပ်က္ကြက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 12:51:00 PM


 ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္, ကတိက၀တ္မ်ား, အာမခံခ်က္မ်ား, တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား, အစိုးရ ပ်က္ကြက္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ဓာတ္ပုံ – ဧရာ၀တီ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစုိးရ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီက အစိုးရအေနျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမည္ဟု အာမခံ ကတိျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စတင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝးအထိ အစိုးရက အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား ၊ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား အနက္ တခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးဘဲ ပ်က္ကြက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေကာ္မတီ၏ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရက ကတိျပဳထားေသာ အာမခံခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိ / မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစုိးရ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းစိန္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆုိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဟာင္းႏြမ္း စုတ္ျပတ္ေနေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ား အစား အဲယားကြန္းပါေသာ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစမည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ား အစားထိုး ေျပးဆြဲေပးရန္ အစိုးရသို႔ ေမးခြန္းေမးျမန္း ခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ဆိုသည့္ ကတိမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔က ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“ပထမအႀကိမ္က အ႒မ အႀကိမ္အထိ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုမ်ား အနက္ အဆို ၇၇ ခု အတည္ျပဳခဲ့ ပါတယ္၊ အတည္ျပဳတဲ့ အဆို ေတြထဲမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးတာ ၅၅ ခု၊ လုပ္ငန္းလက္က်န္ ၂၂ ခု ရွိပါတယ္၊ ၂၂ ခုထဲမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ မွာ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာက တခု ျဖစ္ပါတယ္၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ က်မွ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာက ၂၁ ခု က်န္ရွိေနပါတယ္”ဟု အဆိုပါ ေကာ္မတီတီ၏ အတြင္းေရး မႉး ဦးသန္းျမင့္ကလည္း ေျပာျပသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တေလွ်ာက္လုံး ယခင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ား အနက္ လံုး၀ ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒ ၁၁ ခု၊ ယခင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒကို ျပန္လည္ ေရးဆြဲသည့္ ဥပေဒ ၂၂ ခု၊  တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲသည့္ ဥပေဒ ၃၀၊ ပထမ အႀကိမ္မွ န၀မ အႀကိမ္ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း အထိ အသစ္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၁၄ ခု၊ ဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ ဥပေဒ ၇ ခု၊  စုစုေပါင္း ဥပေဒ ၈၄ ခု အား ႐ုပ္သိမ္း၊ ျပင္ဆင္ ၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဧရာ၀တီ