ရတနာပံု တယ္လီပို႔က အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာ တင္ျပလာပါက စိစစ္ၿပီး တစ္ပါတ္အတြင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ထားေပးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 07:40:00 PM


စခ်ိဳကို

ရန္ကုန္ ၊ မဇၥ်ိမ။         ။ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လုပ္ကို္င္မည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာ ျဖင့္တင္ျပလာပါက တစ္ပါတ္အတြင္း စိစစ္ကာ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဝန္ၾကီး ဌာန ၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာ ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဳး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ရတပံုတယ္လီပို႔က ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန သို႔ တင္ျပေပးထားျခင္း မရွိေသးေပ။

ဦးသန္းထြန္းေအာင္က “ရတနာပံုတယ္လီပုိ႔ဘက္ လိုင္စင္တင္ဖို႔အတြက္ အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုေသးပါဘူး။ သူတို႔ ( ရတာနာပုံတယ္လီပုိ႔) ဘက္ကေန ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနဘက္ကုိ ျပန္လည္မေလွ်ာက္ ထားရေသးပါဘူး။ သူတို႔ဘက္က တင္ျပျပီးတာနဲ႔တစ္ပါတ္အတြင္း ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ထားေပးသြားမွာပါ ” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ တယ္လီေနာ ၊ ကာတာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အူရီးဒူးတုိ႔ကို ေရြခ်ယ္ထားသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာေအာ္ပေရတာမ်ားတြင္ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားမွာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း ရတနာပံုတယ္လီပုိ႔ကိုမူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားေပးျခင္း မရွိေသးေပ။

ရတနာပံုတယ္လီပို႔သည္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားပုိင္ ကုမၼဏီအျဖစ္ေျပာင္း လဲထားျပီး လက္ရွိတြင္လည္း ကုမၼဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ရတနာပံုတယ္လီပို႔၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင္ဝင္းက မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ပေအာ္ပေရတာတစ္ခုႏွင့္ပူေပါင္းရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီး အဆိုပါ   ေအာ္ပေရတာကို ေရြးခ်ယ္ရန္ စိစစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ရတာပံုတယ္လီပုိ႔သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရွိ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေသာ True Corporation Public Company Limited ႏွင့္ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟုလည္း ရတနာပံု တယ္လီပို႔ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာထားေသးသည္။

ျပည္ပေအာ္ပေရတာ တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီးဒူးတို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ကစတင္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္း ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုိင္စင္ကို ရွိထားခဲ႔ၿပီး  လိုင္စင္ရရွိၿပီး ေျခာက္လႏွင့္ ရွစ္လ အၾကာ တြင္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား စတင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ဟုလည္း အဆိုပါကုမၼဏီမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

မဇၥ်ိမ