ဦးသိန္းစိန္က တရားဝင္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္တယ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/06/2014 04:25:00 PM


ရပ္ဆိုင္းထားရေသာ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ကို စိုရိမ္ေသာ ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရပ္နားထားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တည္ေဆာက္ ေရးကို ျပန္လည္စတင္လိုသည့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ တြန္းအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အထိ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုႀကီး တခုျဖစ္သည့္ Asia World ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ အစိုးရပိုင္ China Power Investment Corp (CPI) တို႔ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မည့္ ေရကာတာတခု ဖက္စပ္တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ျမန္မာျပည္သူတို႔က ျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာျပည္သူတို႔ ၏ ဆႏၵႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားပါမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္တခု တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စီမံ ကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဧရာဝတီ အႀကီးတန္း သတင္းေထာက္ ေမစစ္ပိုင္က CPI မွ ျပည္သူ႔ေရး ရာ ဒါ႐ိုက္တာ Jiang Lizhe ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ခဲ့ရာ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔၏ ကုမၸဏီအေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းထားပါသည္။

ျမစ္ဆံု ေရကာတာစီမံကိန္းကို အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။

Jiang Lizhe ။    ။ ဒါက အစိုးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ စီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔ သူတို႔က ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ေတာင္မွ က်ေနာ္တို႔က အစိုးရရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အၿမဲတမ္း ေလးစားခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒီစီမံကိန္း ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာထံုးတမ္း အစဥ္ အလာနဲ႔သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီစာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ဒီအတိုင္းျဖစ္ ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကိစၥကိုလည္း သင့္ေတာ္ တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါတယ္။

ျမစ္ဆံုနားက ေဒသခံေတြနဲ႔ လႈပ္ရွား သူေတြက စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ဖို႔ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ပါလဲ။

ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့ျခင္း မလုပ္မီအထိ ဆန္႔က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေဒသခံ ျပည္သူေတြၾကားမွာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ အဆင္ေျပေစဖို႔ ေရနဲ႔လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အခမဲ့ ျဖန္႔ ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆန္ ၁၁၈၈ တန္လည္း လွဴဒါန္းခဲ့ ပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး တိုးတက္လာ ေအာင္ ကူညီတဲ့အေနနဲ႔ ပညာသင္ဆုေပးတာနဲ႔ ေဆး႐ံုေတြကို လွဴဒါန္းတာ အႀကိမ္ ၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါ တယ္။ စီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့လိုက္တာကမွ သူတို႔ တကယ္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲလို႔ ေဒသခံအမ်ား အျပားက က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က စီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္ခ်င္ၾကပါတယ္။

ေရကာတာ စီမံကိန္းက ဧရာဝတီျမစ္ကို ဖ်က္ ဆီးပစ္လိမ့္မယ္လို႔ စြပ္စြဲေနၾကတာကို ဘယ္လိုတုန္႔ ျပန္ခ်င္ပါသလဲ။

ဧရာဝတီျမစ္ အထက္ပိုင္း ျမစ္ဆံုမွာရွိတဲ့ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းရဲ႕ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေဒသေတြ အေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြကို စနစ္တက် ေလ့လာခဲ့ ပါတယ္။ ေရစီးေရလာ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေရအရင္းအျမစ္ မ်ား အသံုးခ်မႈ၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေဒသေတြက ေရ သြယ္ေျမာင္းေတြ၊ ေရေၾကာင္း သြားလာေရး၊ အနယ္ က်မႈ၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ၊  ပင္လယ္ေရ ဝင္ေရာက္မႈ၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစရွိသျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္း ၿပီးဆံုးသြားတဲ့အခါ မိုး ရာသီနဲ႔ ေႏြရာသီေတြမွာ ေရစီးဆင္းမႈအေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တႏွစ္ပတ္လံုး စီး ဆင္းမႈ ပမာနကို ေလ်ာ့က်သြားေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမစ္အထက္ပိုင္း ျမစ္ဆံုေဒသမွာ တည္ေဆာက္လိုက္ တဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေဒသမွာ ပင္လယ္ ေရငံ ဝင္ေရာက္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ပိုမ်ားလာတဲ့ အေကာင္းဖက္က သက္ေရာက္မႈ ရွိလာၿပီး ျမစ္ ေအာက္ ပိုင္းေဒသရဲ႕ ေရလမ္း သြားလာေရးကိုလည္း တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက CPI ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္း စစ္မႈ အစီရင္ခံစာကို ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြက မျပည့္စံုဘူး၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုမွတ္ခ်က္ ေပးခ်င္ပါသလဲ။

၂၀ဝ၈ နဲ႔ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ၁၀ဝ ပူးေပါင္းၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီးေတာ့ နက္ နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေလ့လာမႈေတြနဲ႔ စစ္တမ္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ ဆိုင္ရာမွာ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ အားထုတ္မႈကို ေလးစားသင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ အတူ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိၿပီး သိပၸံနည္းက် အေလးအနက္ ေလ့လာလိုတဲ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ အားလံုးကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဝဖန္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ လက္ေတြ႕အေျခအေနမွန္ကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ ျပန္႔ သိနားလည္ျခင္း မရွိပါဘူး။

 လတ္တေလာ ႏွစ္ေတြထဲမွာ ေဝဖန္သူေတြက တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြ၊ လူမႈေရးကိစၥေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတာေတြ လုပ္လာၾကတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒါ မွန္ပါ သလား။

တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားမွာ အလြန္ၾကင္နာတတ္ၿပီး ေတာ့ တျခားသူေတြအတြက္ အလြန္ေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့ မိတ္ေဆြေကာင္း တေယာက္ရွိတယ္ဆိုပါေတာ့။ဒါေပ မယ့္ သူ႔အေၾကာင္းကို ဘယ္သူမွ ေျပာမွာမဟုတ္ဘူး။ တေန႔မွာ မေကာင္းတဲ့ သူတေယာက္က ခင္ဗ်ား မိတ္ေဆြကို ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ အျပင္တင္ၿပီး တျခား လူေတြက သူမေကာင္းဘူးလို႔ ယံုၾကည္သြားေအာင္ လုပ္တယ္။ ဒါ ခင္ဗ်ား မိတ္ေဆြအတြက္ မွ်တႏိုင္ပါမလား။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္သူေတြက ျမန္မာျပည္သူေတြကို အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီးေပးခဲ့တယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံထားရတဲ့ ကာလမွာ က်ေနာ္တို႔က ျမန္မာျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ တခြန္းမွ ထုတ္ေဖာ္မေျပာခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူအမ်ားစုက အမွန္တရားကို မသိၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မေကာင္းဘူးလို႔ ယံုၾကည္ေနၾကတယ္။ အခု က်ေနာ္တို႔က က်ေနာ္တို႔ ဘာေတြ လုပ္ၿပီးခဲ့ၿပီ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ က်ေနာ္တို႔ဘာေတြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတာေတြကို ေျပာျပေနတာ သက္သက္ပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ကမာၻကို အသိေပးရမယ္။ က်ေနာ္တို႔ အဲဒါကို အေစာႀကီးထဲက လုပ္ခဲ့သင့္ပါတယ္။

စိန္ေခၚမႈေတြ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရွိေနတဲ့ၾကားထဲက ဘာျဖစ္လို႔ CPI က ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ဆက္လုပ္ခ်င္ရတာလဲ။

တကယ္ေတာ့ ေဒသခံျပည္သူေတြက စီမံကိန္းကို မဆန္႔က်င္ၾကပါဘူး။ အမွန္တရားကို မသိၾကလို႔၊ ေကာလာဟလ တခ်ိဳ႕နဲ႔ သတင္းမွားေတြေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို နားလည္မႈ လြဲေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္း အစစ္အမွန္ကိုသိရင္ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြက မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္ၾကမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းက ျမန္မာစီမံကိန္းပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အေရးပါၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝအေျခအေနကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တရားဝင္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္တယ္။ အစိုးရဖက္က ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လံုေလာက္တဲ့ အေျဖေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းက ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာ၊ သံုးစြဲသူေဈးကြက္စတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရဖက္ကေန CPI ကို ဖိတ္ေခၚခဲ့လို႔ စတင္ေပၚေပါက္လာရတာျဖစ္ပါ တယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ ဓာတ္အားလိုအပ္မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီလိုႀကီးက်ယ္တဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလိုအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရ၊ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ျပည္သူ ေတြအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္သူအားလံုး အတူ တကြ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

CPI ဖက္ကေန စီမံကိန္းအတြက္ အႀကီး အက်ယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္ ေလာက္ ရွိပါၿပီလဲ။

ဧရာဝတီ အထက္ပိုင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေတြ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံ ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း မရပ္ဆိုင္းမီ အခ်ိန္အထိ က်ေနာ္တို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

 ျမန္မာအစိုးရကို ဘယ္ေလာက္ေပးၿပီးပါၿပီလဲ။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္အရ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ သူကနည္းပညာနဲ႔ ဘ႑ာေရးကို ေထာက္ပံ့ ေပးရပါတယ္။ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူ ေဈးကြက္ရရွိဖို႔ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီရပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ဘက္က သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြကို ရွယ္ယာအေန နဲ႔ ထည့္ဝင္ရပါတယ္။ ဒီအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခမဲ့ ရရွိမွာျဖစ္သလို ဖက္စပ္ ကုမၸဏီ ရဲ႕ ရွယ္ယာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အခြန္ေငြ အေျမာက္အမ်ား ရရွိဦးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။တည္ ေဆာက္ခ်ိန္နဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္က ရရွိမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္က CPI ရရွိမွာထက္ အမ်ားႀကီးပိုပါတယ္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္နားလိုက္ျခင္းက ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနအေပၚ မွာ သက္ေရာက္ မႈရွိႏိုင္ပါသလား။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ အေပၚကို သက္ေရာက္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အေျမာက္အမ်ားကျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ရပ္နားလိုက္တဲ့အတြက္ အံ့အားသင့္သြားၾကပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အေနနဲ႔ စြန္႔စားရမယ့္ အတိုင္းအတာကို ျပန္လည္ တြက္ဆရပါေတာ့တယ္။ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ မထားၾကေပမယ့္ စီမံကိန္းကို ရပ္နားလိုက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ သိသိသာသာ ထိုးက်သြားတာကို လူတိုင္းသိၾကပါတယ္။

ဧရာ၀တီ