ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အင္တာနက္ျပစ္မႈ ဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအား တရားစဲြဆို ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အင္တာနက္ျပစ္မႈ ဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးမွာ ပထမဆံုး တရားစြဲ ဆိုခံရသူ ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/17/2014 07:39:00 PMကာလာမာတီနက္ဇ္ အစ္ဂနာစီယိုဟု ေခၚသည့္ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ေဒတာမ်ားကို ခိုးယူၿပီး ၎၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ေဒၚလာေငြေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ လႊဲေျပာင္း ထည့္သြင္းခဲ့မႈျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရကာ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ တရားေရးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

၎ကို မနီလာၿမိဳ႕ျပင္ရွိ လတ္စ္ပီနာၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရ ေရွ႕ေနတစ္ဦ္းက တရားစြဲဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖီလစ္ပိုင္ အင္တာနက္ျပစ္မႈ တားဆီးေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုထား သည္။ ဖိလစ္ပိုင္၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ထိုဥပေဒတြင္ အင္တာနက္မွ စာရင္းအင္း ႏွင့္ ဘဏ္ကတ္မ်ားကို ခိုးယူမႈ၊ ကေလးသူငယ္ ညစ္ညမ္း ႐ုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ လႊင့္တင္မႈ အပါအ၀င္ ျပစ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေ၀ဖန္သူမ်ားက ထိုဥပေဒမွာ အစိုးရႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲသည့္ အတိုက္အခံမ်ားကို လည္း ဥပေဒ အေၾကာင္းျပ၍ ႏွိပ္ကြပ္ႏိုင္သည့္ အတြက္ ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။

ထိုဥပေဒကို ၂၀၁၂ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္ လည္း အတိုက္အခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ၾကန္႔ၾကာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးက ထိုဥပေဒမွာ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ အတည္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တရား႐ံုးသည္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ပိတ္ပင္ခြင့္ႏွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏႈန္း မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ တို႔ကိုမူ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။


The Messenger's International News
www.messengernewsjournal.com
messenger news journal