သကၤန္းလွဴရျခင္း အက်ိဳးမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/17/2014 05:44:00 PM


သကၤန္းလွဴဒါန္းရက်ိဳး ၈-ပါး

၁။ ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိျခင္း

၂။ ကိုယ္၌ ျမဴအညစ္အေၾကးမတင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း

၃။ အေရာင္အ၀ါႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း

၄။ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးျခင္း

၅။ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ ကိုယ္ရွိျခင္း

၆။ အျဖဴ အ၀ါ အနီ အ၀တ္ပုဆိုးတစ္သိန္းတို႔ ဦိးထိပ္အထက္၌ ေဆာင္းမိုးလ်က္ ရွိကုန္ျခင္း

၇။ ပိုးပုဆိုး၊ ကမၺလာပုဆိုးတို႔ကိုရျခင္း

၈။ ေခါမပုဆိုး၊ ၀ါခ်ည္ပုဆိုးတို႔ကို ရျခင္း

ေဆာင္ = သကၤန္းအလွဴ၊ အက်ိဳးမူကား၊ ေရႊတူအဆင္း၊ ျမဴေၾကးကင္းလ်က္၊ ေတာက္ျခင္းေရာင္၀ါ၊ ႏူးညံ့စြာလ်က္၊ သံုးျဖာပုဆိုး၊ ေလးမ်ိဳးေသာခ်ည္၊ မ်ားသည္တသိန္း၊ ခပ္သိမ္းဌာန၊ ဤရွစ္၀ကို၊ မုခ်မလဲြ ရေလၿမဲ။ (သံုးပံုတံခ်ဴက်မ္း၊ ၂၄)

ပိလိႏၵ၀စၦေတၳရအပဒါန္လာ “ သကၤန္းအက်ိဳး ၈ပါး” ႏွင့္ “ သကၤန္းအက်ိဳး ၂ပါး” တို႔ကို ေပါင္း၍

“ သကၤန္းလွဴဒါန္းရက်ိဳး ၁၀ပါး” ျပေဆာင္ပုဒ္=
ေရႊသို႔အဆင္း၊ ညစ္ေၾကးကင္း၍၊ ေရာင္၀င္းထိန္ပ၊ ႏူးညံ့လွ၏၊ မကသိန္းဖိုး၊ ပုဆိုးရေလ၊ ညိဳ ေရႊ ျဖဴ အနီ၊ ဤရွစ္လီႏွင့္၊ ႀကီးလင့္ကံအား၊ ေယာက်ၤားျဖစ္ဘိ၊ ဧဟိဘိကၡဳ၊ သဗၺညဳက၊ ေခၚျပဳႁမြက္ဟ၊ မိန္းမဘ၀၊ လက္ခတသိန္း၊ တြက္ကိန္းတန္ဖိုး၊ ကိုးကုေဋမွ်၊ ေလးလအခ်ိန္၊ ပန္းတိမ္ငါးရာ၊ မွန္စြာလုပ္ရ၊ မဟာလတာ၊ ေခၚတန္ဆာကို၊ ၀တ္ကာဆင္ျမန္း၊ ျမတ္ေရႊက်မ္း၀ယ္၊ ဤတစ္ဆယ္သည္၊ မွတ္ဖြယ္သကၤန္း လွဴက်ိဳးတည္း။

အ႒သာလိနီအ႒ကထာလာ “ သကၤန္းလွဴဒါန္းရက်ိဳး ၆ပါး” ျပေဆာင္ပုဒ္=
အဘိဓမၼာ၊ က်မ္းအလာကား၊ ေကာင္းစြာအသံ၊ တတန္အနံ႔၊ ေမႊးပ်ံ႕လိႈင္စြာ၊ ရသာေဘာဂ၊ သံုးေဆာင္ရလ်က္၊ ဖႆကိုယ္မွာ၊ ႏူးညံ့စြာႏွင့္၊ ပမာဂြမ္းလား၊ ကင္းျငားအနား၊ ခမ္းသာသုခ၊ ဤေျခာက္၀ကို၊ နိစၥမလဲြစံရၿမဲ။ (သံုးပံုတံခ်ဴက်မ္း၊ ၂၄။)

“ ပံသကူ သကၤန္းလွဴဒါန္းရက်ိဳး” ျပ ေဆာင္ပုဒ္=

ပံသကူသကၤန္း၊ လွဴဒါန္းရေၾကာင့္၊ ဆင္းလွ၊ ခြန္အား၊ ႀကီးမားပညာ၊ အဂၤါျပည့္၀၊ ႀကီးလွတန္ခိုး၊ လံုးရပ္မ်ိဳးႏွင့္၊ ျပည့္ၿဖိဳးဘ႑ာ၊ မ်ားစြာကြ်န္ေတြ၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ဆင္၊ ျမင္းမ်ားႏွင့္၊ သိၾကားတစ္ေထာင္၊ ျမားေျမာင္ပေဒသရာဇ္၊ စၾကာရွစ္ဆယ္၊ အပါယ္စသား၊ မလားမေရာက္၊ ျမားေျမာက္စည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိရ္ၿဖိဳး ေမာက္၊ နိဗၺာန္ေရာက္သည္၊ က်မ္းေထာက္ပံသကူ လွဴက်ိဳးတည္း။

(သဗၺမဂၤလ ဓမၼေဒသနာ၊ ၅၀၉ ၅၁၀။)

(မွတ္ခ်က္။ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတာလကၤာရ အဂၢမဟာသဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ၊ သာသနဓဇသိရီပ၀ရဓမၼာစရိယ ဒီဃနိကာယေကာ၀ိဒ ေရးသားေတာ္မူေသာ ပိဋကေတာ္ႏွင့္စပ္ မွတ္စုေထြလာ သိေကာင္းစရာ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

MOI Webportal Myanmar