အသက္(၃၂)ႏွစ္အရြယ္ရိွမိန္းကေလးတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ကာပိုက္ဆံႏွင့္ ေရႊထည္မ်ား ယူေဆာင္ထြက္ေျပးမႈမဂၤလာဒံုၿမိဳ႔နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့၊ အင္တာနက္တြင္ေတြ႔ဆံုခ်စ္ႀကိဳက္ေနသူမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရိွဟုတာ၀န္ရိွသူမွေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/17/2014 09:24:00 AM

အသက္(၃၂)ႏွစ္အရြယ္ရိွမိန္းကေလးတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ကာပိုက္ဆံႏွင့္ ေရႊထည္မ်ား ယူေဆာင္ထြက္ေျပးမႈမဂၤလာဒံုၿမိဳ႔နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့၊ အင္တာနက္တြင္ေတြ႔ဆံုခ်စ္ႀကိဳက္ေနသူမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖြယ္ရိွဟုတာ၀န္ရိွသူမွေျပာ

Eleven Media Group