ထိုင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားေတြအတြက္ ျမန္မာသံရံုးမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/17/2014 12:58:00 PM


 ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ျမန္မာသံရံုးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန   ေသာ ျမန္မာ
အလုပ္သမား သံအရာရွိ ဦးသိန္းႏိုင္ကလက္ေရးမူျဖင့္ ေၾကညာ ခ်က္တစ္ေစာင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ……….

              “ထိုင္းေရာက္ အလုပ္သမားမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကညာျခင္း”

          ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲမ်ားမွ ဖမ္းဆီးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ိဳးစံု ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိေနပါသည္။

           ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတြင္ Passport စာအုပ္ Workpermit အေထာက္အထားမ်ားျပည့္စံုစြာ ရွိလွ်က္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရ ပါက အလုပ္သမားသံအရာရွိထံ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားကို အခ်ိန္ မေရြး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
                               ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ
086 777 6825    083 9812 175       091 537 0018    0835 446 442
ဟူ၍ ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ေရႊလုပ္သား