ဖုန္းျဖင့္ေငြေၾကးလိမ္လည္ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/17/2014 08:28:00 PM


ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းေက်း ရြာတခ်ဳိ႕၌ ၂၀၁၄ ေမလႏွင့္ ဇြန္ လပိုင္းမ်ားတြင္ ဖုန္းျဖစ္ဆက္သြယ္၍  ေငြေၾကးလိမ္လည္ေတာင္းခံမႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာအမ်ားျပည္သူသိရွိ ႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကဟုဆက္ သြယ္လာသည့္ ကမေမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ခြဲ၊ ေကာ့ကရက္ေက်းရြာမွျဖစ္စဥ္  တစ္ခုကို အေသးစိပ္ေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။

ရန္ကုန္- ဟဲလို ကမေမာင္းက ေနာ္။ ေအးဟုတ္ၿပီ။ အစ္ကိုေျပာ တာေလးခဏနားေထာင္ေပး ေနာ္။အခုဆက္သြယ္တာအေရး ႀကီးလို႔ ဆက္သြယ္တာေနာ္။အခု ဆက္သြယ္တာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာနက ညီေလးက ဒီ ဖုန္းပိုင္ရွင္လား။

ရြာသား- ဟုတ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါ တယ္။

ရန္ကုန္- ေအး၊ ဟုတ္ၿပီ။ ညီေလး

ေသခ်ာေလးနားေထာင္ေပးေနာ္။  ကိုယ္အခုဆက္သြယ္တာညီေလး  ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္ တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွာ ႏုိင္ငံေတာ္    အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိထား တာ ညီေလးသိၿပီးၿပီလား။ အခု ညီေလးဆီမွာ အစ္ကိုရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္  ေပၚလား။ ေပၚတဲ့နံပါတ္ကို  လုိင္း  ၾကည္မဲ့ေနရာေလးက ျပန္ေခၚေပး၊ ဒီဖုန္းသံက အရမ္းတိုးေနတယ္၊ ဟုတ္ၿပီလား။ အေရးႀကီးလို႔ အခု  ခ်က္ျခင္းျပန္ေခၚေပး။ ဟုတ္ၿပီ ေနာ္။

ရြာသား- ဟဲလို ဟဲလို

ရန္ကုန္- ညီေလးၾကားရလား၊ ေအးညီေလးတို႔ဖုန္းနံပါတ္က ၀၉- ၂၅၅၉၂၃၊ ညီေလးတို႔က ဒီဖုန္းပိုင္ရွင္ေနာ္

ရြာသား- ဟုတ္ကဲ့ပိုင္ရွင္ပါ

ရန္ကုန္- ေအးဟုတ္ၿပီ။ ငါ့ညီတို႔  တို႔နာမည္နဲ႔ ငါ့ညီတို႔ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္   နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ေထာက္ပံ ေငြရရွိထားတယ္ေနာ္။ ႏိုင္ငံေတာ္  ေထာက္ပံ့ေငြက ဘယ္ေလာက္ရ  တယ္။ ဘယ္လိုပို႔ေဆာင္ရမယ္ဆုိ  တာ အစ္ကိုတို႔ျပည္တြင္းအခြန္ဦး စီးဌာနရဲ႕ ဦးစီးအရာရွိက ရွင္းျပ ေပးမယ္။ ခဏေလး ဖုန္းကိုင္ထား ေပး။

လူႀကီး- ဟဲလို

ရြာသား- ဟဲလုိ ဆရာ ကၽြန္ေတာ္ ပဲ။

လူႀကီး- အခုမင္းကနာမည္ဘယ္ သူလဲ၊ မင္းနာမည္

ရြာသား- ၿဖိဳးကိုကိုလြင္ပါ ဆရာ

လူႀကီး- ၿဖိဳးကိုလြင္

ရြာသား- ၿဖိဳးကိုကိုလြင္ပါဆရာ

လူႀကီး- ၂၅၅၉၂၃ က မင္းဖုန္း လား။ ဘာလုပ္လဲ။အလုပ္အကိုင္  က

ရြာသား- ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမွာ ေတာ့ ႀကံဳရာ က်ပန္းပဲေပါ့၊

လူႀကီး- က်ပန္္း၊ အင္းဟုတ္ၿပီ၊ ဒီမွာမင္းနာမည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေငြရထားတယ္။ မင္းကို အဘတင္ျပေပးမယ္။ ေသခ်ာေလးနားေထာင္ေပး။ အေရးႀကီးလို႔မင္းကိုေခၚတာေနာ္။  အခုမင္းကိုဆက္သြယ္ေနတာ ဘ႑ေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕  ႐ုံးခ်ဳပ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးက ဆက္သြယ္ေနတာေနာ္။ အဘ နာမည္မွတ္ထားဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးဦးသူရေအာင္လို႔ေခၚတယ္။ ေအးဒီမွာမင္းတို႔ဖုန္းနံပါတ္နဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ပိုလွ်ံေနတဲ့ဒီက ဘတ္ဂ်က္ေတြကို အခု ၂၀၁၄ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕လမ္း ၫႊန္မႈျဖစ္တဲ့တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားဖြံ႕ၿဖိဳး  တုိးတက္ေရး၊ မရွိဆင္းရဲႏြမ္းပါး ပေပ်ာက္ေရးဆုိၿပီးေတာ့ ပေရာ့ ဂ်က္အသစ္တစ္ခုခ်ေပးတယ္ေနာ္၊ အဲဒီလိုခ်ေပးတဲ့အထဲမွာ ၂၀၁၃ မွာ ပိုလွ်ံေနတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြက ဖုန္းနံပါတ္ေတြနဲ႔မဲႏိႈက္ေတာ့ မင္း နံပါတ္အပါအ၀င္ (၁၅) ဦး မဲ ေပါက္တယ္။ သိလား ေအးအဲ့ဒီ (၁၅) ဦးကို က်န္တဲ့ (၁၄) ဦးက ေတာ့ စီစဥ္ၿပီးလို႔သူတို႔ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွာ သူတို႔ေထာက္ပံ့ခ်ီး ျမႇင့္ေငြကို ထုတ္ၿပီးသြားၾကၿပီ၊ ခု သားနာမည္နဲ႔ပဲက်န္ေတာ့တယ္။ မင္းနာမည္နဲ႔ ဒီကေန႔ ေနျပည္ ေတာ္မွာ ေဖာင္စာရင္းပိိတ္မယ္လို႔  အဘကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထား တယ္။ ဒီကေန႔ကို ေတာင္းခံလႊာ  တင္မယ္၊ ေဖာင္တင္မယ္။ မင္းနဲ႔  အဆက္အသြယ္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေဖာင္တင္ၿပီးရင္ မင္း ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္စီးပြားေရးဘဏ္ မွာ မင္းဒီကေထာက္ပံ့ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ထုတ္ယူရမယ္။ ၾကားလားေနာ္။ ထုတ္ယူရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မင္း လက္ရွိေငြရရွိမယ့္အေပၚမွာ ဘယ္လို   ရရွိတယ္။ ဘယ္လိုထုတ္ယူရမယ္ ဆိုတာကို အဘမင္းကိုေျပာျပမယ္။ ေသခ်ာနားေထာင္ေပး။ ခ်ေပးတဲ့ အခါမွာ သိန္းေပါင္းက စုစုေပါင္း (၄၅၀၀) သိန္း ပုိလွ်ံတယ္ၾကားလား၊  ေနာ္၊ တစ္ဦးခ်င္းသိန္း (၃၅၀) စီ နဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ေတြမဲေဖာက္လုိက္ တာ မင္းနာမည္နဲ႔ သိန္း (၁၅၀) တိတိ ရရွိထားတယ္။ ဒီကေန႔ ပိုင္ဆုိင္မႈရရွိဖို႔ရာအတြက္ မင္းတို႔ ၿမိဳ႕နယ္ကဘာၿမိဳ႕နယ္လဲ၊

ရြာသား- ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္ပါ။

လူႀကီး- ကမေမာင္းက ၿမိဳ႕နယ္   ဆုိေပမယ့္တုိက္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ေလးျဖစ္  ေနတယ္။ ဒီသိန္း (၃၅၀) ကို ထုတ္မေပးႏိုင္ဘူး။ သိလားေနာ္။  အဲေတာ့ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္မွာ ထုတ္ယူဖို႔ရာ  အတြက္ ဒီကေန႔ ၂ နာရီခြဲကို မင္းကိုထုတ္ေပးမွာ ဒီသိန္း (၃၅၀) ထုတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမ္ၼတႀကီးက ျပ႒ာန္းပါစည္းကမ္း  ခ်က္ (၃) ခ်က္ကို လုိက္နာခိုင္း ထားတာရွိတယ္။ လုိက္နာႏိုင္မွ သာလွ်င္ မင္းကို သိန္း (၃၅၀) ခ်ေပးမွာ (၁၅) ဦးစလုံးလုိက္နာရ  တာေနာ္။ မလုိက္နာဘူးဆိုရင္ ေတာ့ ဒီအခြင့္အေရးက ရလာမွာ  မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အဲဒါကိုအဘေျပာ  ျပမယ္။ (၁) မင္းဒီအခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရရွိတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေလွ်ာက္မေျပာရ ဘူး။ မိမိရရွိတဲ့အခြင့္အေရးကို မိမိကိုယ္တုိင္ထုတ္ယူရမယ္။ မင္း တို႔ ဟိုေလွ်ာက္ေျပာ ဒီေလွ်ာက္ ေျပာ ေျပာေနမယ္ဆုိရင္ လူႀကီး ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္း  အ၀ိုင္းေတြရွိတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြရွိတယ္။ သူတို႔က်ေတာ့ေပး တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က်ေတာ့မေပး  ဘူး။ သူတို႔က်ေတာ့ရတယ္။ ကၽြန္မတို႔က်ေတာ့မရဘူး။ အဘ ႐ုံးကမေကာင္းဘူး။ ေနျပည္ေတာ္ ႐ုံးကမေကာင္းဘူးဆုိၿပီး ဖုန္းေတြ နဲ႔ ဆက္ၿပီး ေမးလာတဲ့အခါမွာ မင္းတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေပါက္ၾကား ရင္ခ်မေပးဘူး။ ၾကားလားေနာ္။ အဘတို႔ေျဖရွင္းရတာ ေတာ္ေတာ္  ခက္တယ္။ (၁) အခ်က္ဘယ္သူ႔ မွ ေလွ်ာက္မေျပာရဘူး။ မင္းအဲဒါ   ကတိေပးရမယ္။ ေမာင္ၿဖိဳးကိုကို၊ (၂) အခ်က္ကေတာ့ မင္းတုိ႔ကို ေငြျဖဴအျဖစ္နဲ႔ခ်ေပးမယ္၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတႀကီးကိုယ္တုိငGP ေဖာင္မွာ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ဂ်င္န ရယ္ပါ၀ါလႊဲေပးမွာ။အဲဒီေတာ့မင္း တို႔က ေငြျဖဴအျဖစ္နဲ႔ သုံးရမယ္ဆုိ ေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုုုင္ငန္း မွန္သမွ်ကို အခြန္ေပးေဆာင္စရာ  မလိုဘူး။ ကား၀ယ္တင္သြင္းမယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ အျမတ္ခြန္းမေပး ရဘူး။ အိမ္၀ယ္ေနမယ္ဆိုလဲအျမတ္  ခြန္ေပးစရာမလိုဘူး။ အဲဒီလို အခြန္လႊတ္ေအာင္မင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကးနဲ႔ (၉) သိန္းနဲ႔ (၅) ေသာင္း က်တယ္။ အခြန္ဖိုးေငြတင္ရတယ္။ ဒီသိန္း (၃၅၀) ကို ကိုယ္ပိုင္ေငြ ေၾကးနဲ႔ (၉) သိန္း (၅) ေသာင္း  က်ပ္တင္ေပးရမွာ ၾကားလား။ မင္းတို႔က တင္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ သိန္း (၃၅၀) ဒီကေန႔ (၂)နာရီခြဲ က်ရင္လာမယ္။ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာ ထုတ္ ယူရမယ္ေနာ္။ပို႔ဖို႔ကေတာ့အဘတို႔  တာ၀န္ယူထားတယ္၊ (၉) သိန္း (၅) ေသာင္းအခြန္ေဆာင္ရမယ္ ေနာ္။ က်န္တဲ့ (၁၄) ဦးလည္း ေဆာင္ရတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတုိင္းေဆာင္ေပးႏုိင္တယ္ဆုိရင္  က်လာမယ္။ မေဆာင္ေပးႏုိင္ဘူး ဆုိရင္က်လာမွာမဟုတ္ဘူး။ (၃) အခ်က္ကသိနး္ (၃၅၀) ကိုမင္းတို႔ က (၃၅) သိန္းျပန္လည္လွဴဒါန္း  ေပးရမယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံ ေငြအျဖစ္ မတည္ေပးရမယ္ေနာ္။ အဲေတာ့ေမာင္ၿဖိဳးကိုကိုလြင္အေန နဲ႔ အေရးႀကီးတာက ဒီကေန႔ခ် ေပးမွာ။ ဒီကေန႔မွာ ငါတုိ႔ေနျပည္ ေတာ္ကို စာရင္းတင္မယ္။ အခြန္ ဖိုးေငြ (၉) သိန္း (၅) ေသာင္း ေဆာင္စရာရွိတယ္။ မင္းကိုယ္ပိုင္ ေငြနဲ႔ ေဆာင္ရမွာ မင္းေဆာင္ႏုိင္  မလား။

ရြာသား- ကၽြန္ေတာ္မေဆာင္ႏိုင္ ပါဘူး။

ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၌ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ေမာင္ၿဖိဳးကိုကိုက ေငြေၾကးေတာင္း ခံလာသူအား ယုံၾကည္မႈမရွိသျဖင့္  ျပန္လည္ေငြတင္ပို႔မႈမျပဳခဲ့ဘဲ သတင္းမီဒီယာသို႔သတင္းတင္ပို႔ ခဲ့သျဖင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူမွတ္ပုံတင္နံပါတ္မ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ပတ္သက္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ထီေပါက္  ေနေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ေငြလႊဲေရာက္  ေနေၾကာင္း၊ ကံစမ္းမဲေပါက္ေန ေၾကာင္း၊ လိမ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမ႐ိုး ရေအာင္လိမ္လည္လ်က္ရွိရာ အယုံလြယ္သူမ်ား သတိထားႏိုင္ ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ပြင့္ဆန္း
BY HOTNEWS