အေမရိကန္ IRI အဖြဲ႕မွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတြင္ ျပည္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထက္ ဦးသိန္းစိန္ကိုပို ႏွစ္သက္ၾကသည္ဆိုသည့္ အခ်က္အေပၚ မေက်နပ္၍ ႏိုင္က်ဥ္းအဖြဲ႕မွ စစ္တမ္းထပ္ေကာက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/17/2014 12:27:00 PMမင္းသူေအာင္

IRI ၏ စစ္တမ္းသည္ လူထု သေဘာထား အမွန္မ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ စစ္တမ္းကဲ့သုိ႔ စစ္တမ္း တစ္ခုကို ထပ္မံ ေကာက္ယူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕မွ သိရသည္။ ထိုကဲ့သုိ႕ ေကာက္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ္လည္း နည္းပညာ အခက္အခဲ၊ ရန္ပံုေငြ အခက္အခဲေၾကာင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေကာက္ခံမည္ကုိမူ မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ နည္းပညာ အခက္အခဲ ေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိ စစ္တမ္းေတြက အကုန္အက် မ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နည္းပညာ ေတြ၊ ရန္ပံုေငြေတြ အဆင္သင့္ ရေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့မွ ေကာက္ႏုိင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ IRI ရဲ႕ စစ္တမ္း လုိမ်ိဳး ခက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြပါမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း နဲ႔ Yes or No ေျဖလုိ႔ရတာေတြကို ေမးသြားမွာပါ ဟု ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕မွ ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

International Republic Institute (IRI) သည္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ား အေပၚ လူထု၏ သေဘာထား အျမင္စစ္တမ္းကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအႏွံ႕ရွိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း (၃၀၀၀) ကို လိုက္လံ ေမးျမန္း စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ အတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အဆုိပါ စစ္တမ္းမွာ မွန္ကန္မႈ မရွိဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။


အဆိုပါ စစ္တမ္းတြင္ ပါရွိေသာ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ျပႆနာဟု ေျဖဆုိၾက ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခအေန ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျဖဆုိထားမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထက္ ပိုမို ႏွစ္သက္သည္ ဟုေသာ ေျဖဆုိထားမႈမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို လႊတ္ေတာ္ထက္ ပိုမို ႏွစ္သက္သည္ဟု ေျဖဆုိထားမႈမ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ားကို ပါတီမ်ား ထက္ ပိုမို ႏွစ္သက္သည္ဟု ေျဖဆုိ ထားမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ထက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ပိုလိုလားသည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ား အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိ ေနသည္။
The Messenger