၁၆ရက္၊ ၆လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သတင္ထူးမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/17/2014 12:40:00 AM

စိတ္၀င္စားသည့္သတင္းအားႏွိပ္၍ ဖတ္ရႈပါ။