ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုိဘဏ္ ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/16/2014 08:41:00 PMဟြန္ဒီစနစ္ျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ ေရာင္းခ်သည့္စနစ္ ပေပ်ာက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေစမည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ခုကို ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္စင္ ရရိွထားေသာ လုိင္စင္ရဘဏ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံပြဲတြင္ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ရသည့္ ေငြမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျပည္ပဘဏ္မ်ားတြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြစာရင္း (Nostro A/C) မ်ား၌ စာရင္းရွင္းလင္းခြင့္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္မွ စတင္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

‘‘ဒီစနစ္က အရမ္းေကာင္းတယ္။ အေ၀း(ဟြန္ဒီ)ေတြ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္’’ဟု ျမန္မာ့ေရွ႕ ေဆာင္ဘဏ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္စုိးမင္းက သံုးသပ္သည္။

ယခင္က ေငြေၾကးလဲလွယ္ခြင့္ရရိွထားေသာ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလုိသည့္အခါ (သုိ႔မဟုတ္) ျမန္မာေငြ လိုအပ္သည့္အခါတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္စာရင္းမွေန၍ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ရွင္းလင္းခြင့္မရဘဲ တစ္ဆင့္ျပန္လည္၀ယ္ယူေရာင္းခ်ၿပီးမွ စာရင္းရွင္းလင္းၾကသည္။

‘‘ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ အေကာင့္ထဲက ေငြေတြကုိ ဗဟုိဘဏ္နဲ႔ ေရာင္းလို႔ရတယ္။ ျဖည့္လို႔ရတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ’’ဟု ဦးေက်ာ္စိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းသည့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခဲြမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးဦးက သံုးသပ္သည္။

‘‘အခုခြင့္ျပဳခ်က္က ဗဟုိဘဏ္တင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြက ႏုိင္ငံျခားေငြ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံပဲြေတြမွာ ေလလံဆဲြခြင့္ျပဳလာျခင္းျဖစ္လို႔ တုိးတက္မႈတစ္ရပ္လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ဘဏ္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးဦးကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားကုိ စာရင္း ရွင္းလင္းရာတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံရိွ UOB ဘဏ္ႏွင့္ Oversea- Chinese Banking Coporation (OCBC) ဘဏ္မ်ားရိွ မိမိဘဏ္၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ စာရင္းရွင္တစ္ခုစီအား FOREX Settlement A/C အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရမည့္အခ်က္ ပါ၀င္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

7day daily