အာရွတြင္ ဒုကၡသည္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံစာရင္း ျမန္မာဒုတိယခ်ိတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/16/2014 06:15:00 PM


အာရွတုိက္၏ အိုးအိမ္မဲ့ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒုတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ေန ေၾကာင္း အိုးအိမ္မဲ့ျပည္တြင္းဒုကၡ သည္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာန (IDMC)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အာရွေဒသအတြင္း အိုးအိမ္ မဲ့ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုးရွိေနေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသည္ ဒုကၡသည္ ၇၄၆,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ရပ္တည္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ အမ်ားဆုံးစာရင္းတြင္ ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတုိ႔က အစဥ္လိုက္ရွိေနသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထိုင္း၊ နီေပါ၊ လာအိုႏွင့္ အေရွ႕တီေမာႏုိင္ငံတုိ႔တြင္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားရွိေနသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေနာ္ေဝးေကာင္စီ (NRC)၏ အဖြဲ႕ ခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ အိုးအိမ္မဲ့ျပည္ တြင္းဒုကၡသည္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ ေရးဌာန (IDMC)၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိုးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္ ၆၅၀,၀၀၀ နီးပါး ရွိေန ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္ ၂၉၀,၀၀၀ ဦး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္ ၃၅,၀၀၀ ဦး၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ၁၁၅,၈၀၀ ဦး၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၉၀,၀၀၀ ဦးႏွင့္ လာအုိႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္ ၄,၅၀၀ ဦး ရွိေနၿပီး စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ဒုကၡသည္မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ကမၻာ တစ္လႊား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္ ၃၃ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ရွိလာၿပီး ယခင္ ႏွစ္ထက္ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ ၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္အစီရင္ခံစာတြင္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္(၆)ေနရာတြင္ ရွိခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ ထက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ လူမ်ဳိး ေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သလို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္ ဦးေရျမင့္တက္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုိးအိမ္မဲ့ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ေနရသူ စာရင္းမွာ ေျခာက္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ့စာရင္း ဝင္သူအေရအတြက္မွာ ရွစ္သိန္း ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္း ႀကီး႐ံုး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

7day daily