တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ အခ်င္းခ်င္း ေျခထုိးေခ်ာက္ခ်ေနျခင္းမ်ား ရပ္ၿပီး စည္းလုံးခ်ိန္တန္ၿပီလား (အပို္င္း - ၂ )

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/16/2014 06:20:00 PM''ဖြဲ႕လုိက္တဲ့အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေတြကလဲ အား လံုးေတာ့ အေကာင္းႀကီးမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔အက်ဳိးစီး ပြားအတြက္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုလုိ႔ျမင္ရင္ေတာ့ မွား လိမ့္မယ္။ အခ်ဳိ႕ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုလို လုပ္ေနၾက တယ္''ဟု ဦးသိန္းထြန္းက သူျမင္ေတြ႕ရသည္ထဲက အခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာျပသည္။
''ျဖစ္သင့္တာက တုိင္းျပည္သည္ ပထမ၊ ျပည္သူ သည္ ဒုတိယ၊ အစုိးရသည္ တတိယ၊ မိမိအသုိင္းအ ဝုိင္းသည္ စတုတၴ၊ မိမိကုိယ္က်ဳိးသည္ ပၪၥမဆုိၿပီး တည္ ေဆာက္မႈပံုစံနဲ႔ အက်င့္လကၡဏာေတြ ျဖစ္သင့္တာ''။

ပံုစံက်ေသာ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးစနစ္
ၿပီးခဲ့သည့္လပုိင္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္း စိန္က ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပံုစံက်ေသာ အမ်ဳိး
သားစီးပြားေရးစနစ္တစ္ရပ္ လုိအပ္ေနၿပီဟု ေျပာဆုိ သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သုိ႔ေသာစနစ္ဟုေတာ့ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပမသြားခဲ့ပါ။
မည္သုိ႔ဆုိေစ စနစ္တက်မရွိခဲ့ေသာအေျခအေန မ်ားတြင္ ထုဆစ္ပံုသြင္းျခင္းခံရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေတြသည္ ပံုစံမက်ဘဲျဖစ္ေနျခင္းသည္ သဘာဝက် သည္ဟု ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ယူဆသည္။ ေအာက္ ေျခအဆင့္ဆင့္ကေန ခ်မ္းသာေသာသူအဆင့္ဆင့္ အထိ ပံုစံမက်သည့္အေျခအေနမ်ားျဖင့္သာ ႀကီးျပင္း ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစပ္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံ ျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ ျခင္းမရွိတာဟု ¤င္းကဆုိသည္။
''ႏုိင္ငံတကာကပံုစံနဲ႔ ကုိယ့္ဆီမွာရွိတဲ့ပံုစံနဲ႔ အံ မဝင္ ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ဖုိ႔ခက္ခဲ ေနတာ''။
ႏုိင္ငံတကာစနစ္ထဲကုိ ဝင္ႏုိင္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ စနစ္ကုိ ပံုစံက်သည့္အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးစနစ္ဟု ေဒါက္ တာေမာင္ေအာင္က ယူဆသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္ဖုိ႔အတြက္ စတင္စဥ္းစားကတည္းက ကုိယ့္ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ေလးတင္မၾကည့္ဘဲ ဂလုိဘယ္မားကက္ (Global Market)ကုိ ၾကည့္ဖုိ႔လုိသည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

ရွင္သန္ခြင့္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အ ႀကီးမားဆံုးျပႆနာသည္ အရင္းအႏွီးသာျဖစ္သည္။ လုပ္ ငန္းလုပ္ကုိင္ပံုေတြက စနစ္မက်၊ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ စီးပြားေရးအစီအစဥ္ေတြမရွိ၊ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံ ေတြမမွန္ျခင္းတုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု တြင္ ရွိေနသည္။
တုိင္းျပည္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယခု ထက္ပုိမုိဝင္ေရာက္လာၿပီး အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္ အဝန္း(AEC)အစီအစဥ္အရ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ လြတ္ လပ္စြာ အျပန္အလွန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ႏုိင္ခြင့္ေတြျဖစ္လာလွ်င္ ကုိယ္ခ်င္းကုိယ္ခ်င္းမဟုတ္ေတာ့ ဘဲ အရည္အေသြးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေရအတြက္ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထုပ္ပိုးမႈပံုစံအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဆုိးဆံုးကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္ ၿပိဳင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ေရာက္လာမည္မွာမလြဲပါဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္ တာေမာင္ေအာင္က တြက္ဆသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ကုိဖြင့္လုိက္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ ဝင္မလာ ဖုိ႔ေတာ့ တားႏုိင္မည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ အခြန္အခမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔မရႏုိင္။ ျပည္တြင္းဥပေဒ မ်ားျဖင့္သာ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္လိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းတုိင္း ရင္းသားလုပ္ငန္းမ်ား လံုၿခံဳမႈရွိဖုိ႔အတြက္ အစုိးရက အ ကာအကြယ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ၄င္းကယံုၾကည္သည္။

''တကယ္တမ္း ႏုိင္ငံျခားသားေတြဝင္လာရင္ ကိုယ့္ လုပ္ငန္းဆံုး႐ႈံးသြားမယ္ဆုိတာပဲ သိတယ္။ ဘယ္လုိေက်ာ္ လႊားမယ္၊ ဘယ္လုိအခြင့္အေရးေတြရွိတယ္ဆုိတာကုိသိ ေအာင္မလုပ္ဘူး၊ လုပ္ဖုိ႔လဲ မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။ ေၾကာက္ တာပဲသိတယ္၊ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ရမယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ မသိဘူး''ဟု ျပည္တြင္းတုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္အမ်ား စုအေပၚ အားမလုိအားမရျဖင့္ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ က ျပစ္တင္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသေဘာအရ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ထုတ္သည္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ အ႐ႈံးခံၿပီး ေစ်းကြက္ကုိ ရေအာင္ယူေလ့ရွိသည္။ ေနာက္ပုိင္းေစ်းကြက္ကုိရၿပီဆုိ ေတာ့မွ ေစ်းႏႈန္းကုိျမႇင့္ၿပီး ေစ်းကစားေလ့ရွိသည္။ ''ဒါ ဟာ ေစ်းကြက္ကုိတုိက္ယူတဲ့သေဘာပဲ။ ဒီသေဘာက ႏုိင္ငံ ျခားသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြအၾကားမွာ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း တုိက္ေနၾကတယ္ဆုိေပမယ့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ က်ေတာ့ မရပ္တည္ႏုိင္ေတာ့ဘူး''ဟု Samsung ၏ ျမန္ မာျပည္တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ က ေျပာသည္။
လာမည့္၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္AEC -အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အဝန္းတြင္ေတာ့ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ တုိင္းက လူဦးေရသန္း ၆ဝဝ မွ်ရွိေသာ အာဆီယံေစ်း ကြက္ႀကီးထဲတြင္ တန္းတူညီတူေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိ တစ္ဖက္လူ က ဝင္ေရာက္ေရာင္းခ်ႏုိင္သလို ကုိယ့္ကုန္ပစၥည္းကုိလည္း တစ္ဖက္လူ၏ေစ်းကြက္ကုိ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

''ဒါေပမဲ့ ကုိယ္က မထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္၊ ကုိယ္ က သူတုိ႔ဆီကုိ သြားမေရာင္းႏုိင္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ရမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားရတာ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကုိယ္ က ဝယ္စားရတဲ့သူပဲ ျဖစ္သြားတယ္၊ သံုးစြဲသူသက္သက္ ပဲျဖစ္သြားမယ္''ဟု ဦးျမတ္သင္းေအာင္က သတိေပးသည္။

''ႏုိင္ငံျခားသားေတြကေနၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕စီးပြားေရးကုိ ျခယ္လွယ္သြားမွာကုိ စုိးရိမ္တယ္''။
လုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးလာ
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ေလာဘတႀကီး စြတ္ သြားေနရင္ေတာ့ ထုိစနစ္၏ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ခံ စားရလြယ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီးျဖစ္ သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ မိမိတို႔တုိင္းရင္း သားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိသည္က ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္မလုိပါ။ ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ စီးပြား ေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီး ၁၁ဝကေန ကမၻာ့တုိင္းျပည္မ်ား ၏ စီးပြားေရးတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ စီခန္႔ အုပ္စုိးထားသည္ ဟု ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒က ဆုိသည္။

လူဦးေရသန္း ၂၆ဝ ခန္႔ရွိေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးအပါအဝင္ ခုနစ္သန္းခန္႔ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခား သားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တုိင္းျပည္စီးပြားေရး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ ေလာက္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ လူဦးေရ ၂၇ သန္း ရွိေသာ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္လည္း ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မေလးရွား၏ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝမႈတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ ေလာက္အထိ ေနရာယူ ထားသည္။ အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းထိုင္း ႏုိင္ငံတြင္လည္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၂ဝ ခန္႔ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားအ မ်ဳိးအႏြယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တုိင္းျပည္စီးပြားေရး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ပိုင္ဆုိင္ထားသည္ဟု အမည္မေဖာ္ လုိသူ ဝါရင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

''ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားလုိ႔ ေျပာလုိ႔မ ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားအမ်ဳိးအႏြယ္ေတြက တုိင္းျပည္လူဦးေရ ရဲ႕ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိတယ္။ သူတုိ႔က တုိင္းျပည္စီး ပြားေရးရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆ဝ ေလာက္အထိပုိင္တယ္''ဟု အ ဆုိပါလုပ္ငန္းရွင္က ခန္႔မွန္းသည္။
''ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ သိပ္ေျပာေလ့မရွိဘူး။ ႏုိင္ငံသား ေတြအတြက္ Ownership က အေရးအႀကီးဆံုးပဲ''။
ထုိအခ်က္အလက္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစတာမဟုတ္ဘဲ တစ္ဖက္က လုပ္ငန္းေတြက ႀကီးလာေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေသးေတြ ေလ်ာ့သြားသည့္သေဘာျဖစ္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္က သံုးသပ္သည္။
လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးျမတ္သင္း ေအာင္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိလုပ္ငန္းတုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ေသြးေႏွာသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈ဝ အ ထက္တြင္ပင္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း တြက္ဆသည္။

''အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္၊ ကုလားေတြက ပုိမ်ားတာ။ ဒါ ေပမဲ့ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားလုိ႔မရပါ ဘူး။ အဓိက သူတုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ေတာ့ လုိ တယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားေသြးပါလုိ႔ ႏွိမ္လုိ႔မျဖစ္ဘူး''ဟု ဦးျမတ္ သင္းေအာင္က ဆုိသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္း ရွင္အခ်င္းခ်င္းမညီမၫြတ္ဘဲ တစ္ဦးကုိတစ္ေယာက္က အ ၿမဲတမ္း ေျခထိုး၊ ေခ်ာက္ခ်ေနသည္မ်ားမွာ မသင့္ေတာ္ ေတာ့ဟု ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒က ဆုိသည္။ အထက္ ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ႀကီးလႊမ္း မုိးကာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ လက္တြင္းသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအဖတ္ဆည္မရသည့္အဆင့္အထိ ေရာက္သြား ႏုိင္သည္ဟု သူကယူဆသည္။

''တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ယုိးဒယားလုိပဲ အဲဒီလူေတြရဲ႕လက္ ထဲမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဏာေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ ေနာက္ ဆံုး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ မ်ဳိး႐ုိးဂုဏ္၊ ဇာတိ ဂုဏ္ေတြကုိ သူတုိ႔လက္ထဲ ေရာက္သြားမယ္''။

ဥပမာ-အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကုိၾကည့္လွ်င္ စက္႐ုံ၏ ေရွ႕ထြက္ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသာျဖစ္ေန ၿပီး သူတုိ႔သည္ တ႐ုတ္၊ ထုိင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္စေသာ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အမည္ခံမ်ားသာျဖစ္ၾက သည္ဟု ေဒါက္တာစုိးထြန္းက ဆုိသည္။
''အစုိးရက သိလ်က္နဲ႔ မ်က္စိမိွတ္ေနၾကတယ္။ ဒါ ေတြက အလုပ္သမားျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္တုိင္း ဒါေတြ ခ်က္ခ်င္းေပၚတာပဲ''ဟု ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ေထာက္ခံ သည္။
ကမၻာႀကီးသည္ ရြာႀကီးတစ္ရြာလုိျဖစ္ေနသည္မုိ႔ ႏုိင္ငံ ျခားသားမ်ားဝင္ေရာက္လာသည္ကုိလည္း တားလုိ႔မရ သည့္အေျခအေနတြင္ ''ခက္တာက ေသးငယ္တဲ့တုိင္းရင္း သားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိယ္တုိင္က စည္းလံုးညီၫြတ္မႈမရွိ ဘူး။ ေရွး႐ုိးအတုိင္းပဲ သြားေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အားႀကီး တဲ့သူေတြရဲ႕ နင္းေခ်တာခံရမွာပဲ''ဟု Farmer Auto Show room မွ ေဒါက္တာစုိးထြန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္က တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအေန ျဖင့္ ဘာတစ္ခုမွယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့သည့္အဆံုးေတာ့ လုပ္ငန္းတူအခ်င္းခ်င္း၊ စိတ္တူကုိယ္တူအခ်င္းခ်င္းေပါင္း စပ္လုပ္ကိုင္မႈကုိသာ သူ႔အေနျဖင့္လက္ခံေၾကာင္း ေဒါက္ တာစုိးထြန္းကဆုိသည္။ သူက ယခုလုိလည္း ဥပမာတစ္ခု ေပးပါသည္။

''ေတာနက္တစ္ခုထဲမွာ အေကာင္ႀကီးတဲ့သူေတြက တစ္ေကာင္တည္းေနႏုိင္တယ္ဆုိေပမယ့္ အေကာင္ေသး တဲ့သူေတြကေတာ့ စုဖြဲ႕ၿပီးေနႏုိင္မွ အားႀကီးမယ္။ ျပည္ တြင္းလုပ္ငန္းေတြလဲ လုပ္ငန္းတူခ်င္း စုဖြဲ႕ဖုိ႔လုိတယ္။ စုဖြဲ႕ တဲ့ေနရာမွာလဲ ႐ုိးသားမႈကုိ အေျခခံၿပီးသြားမွရမယ္။ ဒီလုိ မွမဟုတ္ရင္ အင္အားႀကီးတဲ့သူေတြဝင္လာတဲ့အခါ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕လက္ေဝခံေတြ၊ အေရာင္းကုိယ္စား လွယ္ေတြပဲ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္''။ ။

Yangon Media Group