မိမိကံကို ျပဳျပင္စီရင္နည္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/16/2014 08:58:00 PMမိမိ ကံကို ျပဳျပင္စီရင္၍ မရႏိုင္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ သိထားၾက သည္။ ျပဳျပင္စီရင္၍ မရသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္တိုင္ ဝဋ္ေၾကြးဆပ္ ပရိတ္နိဗၺာန္စံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူရသည္။ ရဟႏၱာမ်ား ပ်ံလြန္ေတာ္မူခါနီး သည့္တိုင္ အေသဆိုးႏွင့္ ျပီး ဝဋ္ေၾကြးဆပ္ရသည့္ သာဓကမ်ားလည္းရွိသည္။

ေသမည့္ကံသို႔ေရာက္သျဖင္ တားဆီးမရပဲ ေသရသည္။ အုိမည့္ကံ၊ ေမြးမည့္ ကံ၊ ထီေပါက္မည့္ ကံ၊ ကားတိုက္မိရန္ ကံ စသည္ျဖင့္ ကံကံကံ၊ ကံကသာ စီရင္ေနသည္ဟု အမ်ားက သိထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အခ်ဳိ႕က အမွုကိစၥတစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္၍ မေအာင္ျမင္သည့္ အခါ၊ က်ရွံးသည့္အခါ၊ တစ္ခုခု ျဖစ္လာသည့္အခါ “ကံေၾကာင့္ပါကြာ၊ ကံစီမံရာ ျဖစ္တာပါေလ၊ ကံတရားက မ်က္ႏွာသာမေပးတာပါေလ” ဟူ၍ ျငီးျငဴ ေျဖသိမ့္တတ္ၾကသည္။ ထုိအခါ မိမိတို႔ ေလာကီ၊ ေလာကုတ္ လိုရာပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရန္ တု႔ံဆိုင္းရသည္။ ပ်က္ဆီးရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကံကို ျပဳျပင္စီရင္လို႔ရသည့္ အေျခအေနတစ္ခုရွိသည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

ကံကို ျပဳျပင္စီရင္၍ ရပါသည္။ မည္သုိ႔နည္း------

ေသမည့္ကံ ၾကံဳလွ်င္၊ေသရမည္ျဖစ္သည္။ နာရမည့္ကံၾကံဳလွ်င္ နာရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ကာယကံ ရွင္က ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာ ရွိလာပါသည္။ မေကာင္းသည့္ကံက မေကာင္းသည္ ကို ျဖစ္ေစျပီး၊ ေကာင္းသည့္ ကုသိုလ္အမွု (ကံ) က ေကာင္းသည့္ ကုသုိလ္အက်ိဳး (ကံ) ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု အမ်ားသိ သိရွိျပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိရွိျပီးအတုိင္း ေကာင္းသည့္အမွုမ်ား ပုညၾကိယာ ၁၀ ပါးအေျခခံ ဒါန၊သီလ၊ဘာဝန အစရွိေသာ ကုသိုလ္တရားမ်ားကို မဟာကုသုိလ္ေျမာက္ေအာင္ ျပဳထားရမည္။

မဟာကုသုိလ္ေျမာက္ရန္ဆုိျခင္းက မျပဳခင္၊ ျပဳစဥ္၊ ျပဳျပီး ကုသုိလ္အမွုကိစၥ၏ အေၾကာင္း၊အက်ိဳးကိုေကာင္းေကာင္းသိျမင္၊ ႏွလံုးသြင္း ၾကည္ညိဳသဒၶါ ျဖင့္ ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

ကံဆုိးတစ္ခုခုၾကံဳလာသည့္အခါ-----------

ကံဆိုးတစ္ခုခု ၾကံဳလာတိုင္း၊ တားဆီးမရသည့္ မဆီမဆိုင္ ၾကရွံုးမွု တစ္ခုခုၾကံဳလာတိုင္း ႏွလံုးသြင္းေျဖ သိမ့္ရန္ျဖစ္သည္။ မေျဖသိမ့္က က်ရွုံးမိသည့္အတြက္ ေသာကမီးေလာင္မည္၊ ေမာဟဖံုးမည္၊ ေဒါသစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္။ မျပဳအပ္သည့္ အကုသိုလ္အမွုကိုျပဳမိသည္။ ဘာမွမျပဳပဲ တိတ္ဆိတ္ေနသူကလည္း ေသာကမီးေလာင္ျမိဳက္ျခင္းကို ခံရသည္။
၄င္းတုိ႔ကို ေျဖသိမ့္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- ကားတိုက္၍ ေျခက်ိဳးသြားပါက နဂို ေသမည့္ကံရွိေနေသာ မိမိက ေျခက်ိဳးရံုႏွင့္ ဝဋ္ေၾကြးဆပ္လိုက္ရသည္ဟု မနသိကာရ ႏွလံုးသြားရမည္။ ေငြ တစ္သိန္းဆံုးရွုံးသည့္အခါ စီးပြားပ်က္ကိန္းမွ လြတ္ေျမာက္ရသည္ဟု ႏွလံုးသြင္းအပ္သည္။

ကံေၾကြးတစ္ခုခုဆပ္ရန္ အခါၾကံဳသည့္အခါ ကူညီေဖးမသူ ေပၚအပ္ပါသည္။ ဥပမာ- မဟာကုသိုလ္ျပဳျပီး အမွ်အတမ္းေန႔စဥ္ မွ်ေဝသူတစ္ဦးကို နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားက ေဘးမသီရန္မခရန္ ကယ္ဆယ္ေပးသည့္ အခါ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထိုနတ္မ်ားကလည္း အေၾကာင္းသက္သက္ မဟာကုသိုလ္ျပဳသူအား လာေရာက္ကူညီျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ထုိသို႔ ကူညီျခင္းကို လက္ခံႏိုင္ရန္ ကံပါသည့္သူသာ အကူညီခံရပါသည္။ ၄င္းက ကံအေၾကြးတစ္လွည့္ဆီ ဆပ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ အမွ်အတန္းေဝ ကုသိုလ္ျပဳေသာ သူတစ္ဦး၊ ေမတၱသုတ္အား ရတနားသံုးပါးသိျမင္ ရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္း စသည္မ်ားက ကံဆိုးတစ္ခုခု ၾကံဳလာသည့္အခါ ျပန္ လည္ ေထာက္ပံ့ကူညီသည္။ အျမဲတမ္း ေန႔စဥ္ မပ်က္ ျပဳေသာ ကုသိုလ္မ်ိဳးကလည္း ေနာင္ဘဝကူးခ်ိန္မဟုတ္ပဲ လက္ရွိဘဝတြင္ပင္ အက်ိဳးျပဳသည္။

ဆုိလိုရင္းက မဟာကုသိုလ္ထူး ျပဳထားသူက အကုသိုလ္ကံဆုိး မ်ားၾကံဳလာတိုင္း ျပဳေသာ ကုသုိလ္ေၾကာင့္ ဆပ္ရမည့္ ဝဋ္ေၾကြး ေလ်ာ့ပါးသြားသည္။ ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည္မဆုိလို။ က်ယ္ေျပာလွေသာ ဘဝဆက္တိုင္း ကုသိုလ္ ပဲ့တင္ထပ္သကဲ့သို႔ အကုသိုလ္လဲ ပဲ့တင္ထပ္သည္။ ယေန႔မဆပ္ရလည္း နက္ဖန္၊ ယခုဘဝမဟုတ္လည္း ေနာက္ဘဝ စသည္ျဖင့္ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံမ်ားက ကာယကံရွင္၏ အမွုကိစၥ အေလ်ာက္ မ်ားသည့္အခါမ်ားလိုက္၊ နည္းသည့္အခါနည္းလုိက္ျဖစ္ရသည္။ အကုသိုလ္ၾကီးျပဳသူက ေသမည့္ ကံထက္ ေစာ၍ေသရသည္။ ၄င္းကို အဘိဓမၼာတြင္ ရုပ္သက္ကုန္၍ ေသရျခင္း၊ နာမ္သက္ကုန္၍ ေသရျခင္း၊ ရုပ္နာမ္သက္ ႏွစ္ပါးလံုး ခ်ဳပ္၍ ေသရျခင္းဟု ဖြင့္ဆုိေဟာၾကားထားသည္။ ဤသည္ကို မသိသူတို႔က “ေသခ်ိန္တန္မွ ေသရမွာ လုပ္သာလုပ္၊ ျပဳသာျပဳ” ဟူေသာ အစြဲျဖင့္ အကုသုိလ္အမွုျပဳၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားေဟာတရားမ်ား သိျမင္ေသာ စာဖတ္သူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔က မည္သုိ႔ျပဳရမည္နည္း။ ကံကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပဳျပင္စီ ရင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မဟာကုသုိလ္ၾကီး မ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒါန၊သီလ၊ ဘာဝနာ သံုးပါးလံုး ဥာဏ္ပညာရွင္လ်က္ျပဳထားရမည္။

ထိုေၾကာင့္ ကံဆိုးတစ္ခုခုၾကံဳလာသည့္အခါ “ငါ ဒီကုသိုလ္ျပဳထားလို႔ ဒီေလာက္ပဲ ခံရတာ” ဟူ၍ေျဖသိမ့္အပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားမ်ားကို ပြားမ်ားက်င့္ၾကံအပ္သည္။ နိဗၺာန္ ဝင္ခါးနီးတြင္ပင္ ရဟႏၱာရွင္ျမတ္တို႔ ဝဋ္ေၾကြးဆပ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤဝတ္ေၾကြးကေနာက္ဆံုးျဖစ္ျပီး ကံေၾကာင္းက်ိဳးတို႔အျပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး ဘံုဘဝ လြတ္ကင္းရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဘဝတြင္ ေနရသည့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းကိုသိျမင္ျပီး အမွုကိစၥတိုင္း ကို အေလးထားျပဳလုပ္တတ္လာမည္။ မေကာင္းအမွု အကုသုိလ္ မ်ားကို ေရွာင္ရွားတတ္လာသည္။ ၾကံဳလာလွ်င္လည္း ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္သြားသည္။ ရတနာသံုးပါးကုိ သံသယကင္းကင္း ဆည္းကပ္လာသည္။ မဂ္ဖုိလ္ရရန္ က်င့္ၾကံႏိုင္သြားသည္။

ဤသည္ကို သိျမင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ယခုကဲ့သို႔ တိတိက်က် ေဟာၾကားမိန္႔ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စာဖတ္သူအေပါင္းတို႔ မိမိကံမိမိ ျပဳျပင္စီရင္ ဖန္တီးႏိုင္ၾကပါေစ။

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)