လားရွဳိးၿမိဳ႕တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳ ၂ေနရာ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ႕ျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/16/2014 11:34:00 PM


ေမ၁၆ လားရွဳိးၿမိဳ႕
        ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)လားရွဳိးျမိဳ႕ရွိ ကေမၻာဇ ဘဏ္ ကပ္လွ်က္
ေရေျမာင္းအတြင္းႏွင္႔ CB ဘဏ္ပိုင္ ထရန္စေဖာ္မာ ေအာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေမ

၁၆ရက္ နံနက္ ၃း၃၀ အခ်ိန္ခန္႕ မိနစ္အနည္းငယ္စီျခား ျပီး လက္လုပ္မိုင္းဟု
ယူဆရေသာ မိုင္းတစ္လံုးစီ ဆက္တိုက္ ေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္ပြားခဲ႕
        ကေမၻာဇဘဏ္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳအရွိန္ေၾကာင္႔ ဘဏ္၏ မွန္ျပတင္းေပါက္
၁၉ခ်ပ္ မွန္မ်ား ကြဲေၾကသြားခဲ႕ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမႈတန္ဖိုးႏွင္႔
ဘဏ္လုပ္ငန္း ပံုမုန္လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိတို႕အား တာ၀န္ခံတို႕မွ
ျပန္လည္ေျဖၾကား နိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရ

ဆက္စပ္ - kbz ႏွင့္ cb bank ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ သတင္းမ်ား


        CB ဘဏ္ ထရန္စေဖာ္မာ ေအာက္ေျခ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင္႔ တန္ဖိုးေငြ
သိန္း(၂၀)ခန္႕ ဆံုးရွံဳးသြားေၾကာင္းႏွင္႔ ထရန္စေဖာ္မာ အေပၚပိုင္း
ပ်က္ဆီးမႈကို EPC တာ၀န္ရွိသူတို႕ လာေရာက္စစ္ေဆးျပီးမွ
သာသိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္း ထရန္စေဖာ္မာ အေပၚဘက္ရွိ အလ်ားလိုက္ မွန္
ကြဲေၾကသြားေၾကာင္းႏွင္႔ ခန္႕မွန္းတန္ဖိုးေငြ မသိရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း
ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံုမွန္ဆက္လက္ဖြင္႔လွစ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
တာ၀န္ခံမွ ေျပာၾကားခဲ႕ပါသည္။ CB ဘဏ္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈအရွိန္ေၾကာင္႔
၄င္းဘဏ္အေရွ႕ဘက္ရွိ ေကသြယ္ဓါတ္ပံုတိုက္ရွိမွန္မ်ား ကြဲသြားမႈေၾကာင္႔
တန္ဖိုးေငြ ၃ သိန္းခန္႔ ဆံုးရွဳံးသြားေၾကာင္းႏွင္႔ ၄င္းဘဏ္ႏွင္႔ ကပ္လ်ွက္
၀င္းကားပစၥည္းမွန္ျပတင္း ၂၀ ခန္း ကြဲေၾကသြားခဲ႕ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လြယ္ရိုးသား(လားရွဳိး)
႔Ygn News မွတင္ဆက္သည္။