၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ စာရင္းကို လာမည့္ၾသဂုတ္မွစၿပီး ရွစ္လအတြင္း အၿပီးေကာက္ယူသြားမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/16/2014 12:23:00 PM

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ စာရင္းကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လမွစၿပီး ရွစ္လအတြင္း အၿပီးေကာက္ယူသြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္စီမံခ်က္ကို ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေမ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sky Star ဟိုတယ္၌ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြင့္စကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစမ္းသပ္စီမံခ်က္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၀ိုင္း ေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ စတင္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္အဆုိပါ စမ္းသပ္စစ္တမ္းကို အေျခခံၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း စမ္းသပ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Summit Parkview ဟိုတယ္၌ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ မည္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီႏိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည္ ဆုိသည္ကို ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိေၾကာင္းလည္း ဦး၀င္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“Pilot Project က အေတြ႕အၾကံဳေတြကို အေျခခံၿပီး အခုႏွစ္ၾသဂုတ္လကစၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ ၿပီးေအာင္ေကာက္ပါ့မယ္။ ရွစ္လလို႔ မွန္းထားပါတယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အတုိင္း ျပည့္စံုမယ္ဆုိရင္ ရွစ္လဆိုရင္ အေျခခံမဲစာရင္း ရပါလိမ့္မယ္။ အေျခခံ မဲစာရင္းရၿပီးရင္ သံုးလတစ္ခါျဖစ္ေစ၊ ေလးလတစ္ခါျဖစ္ေစ၊ ေျခာက္လတစ္ခါျဖစ္ေစ အျမဲတမ္း Update လုပ္သြားရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေၾကညာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္မဲစာရင္းကို ႀကိဳၿပီးကပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

မဲစာရင္းကိုႀကိဳၿပီး ေစာေစာကပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ မဲစာရင္းတြင္ မပါေသးသည့္သူမ်ား၊ မပါသင့္သည့္သူမ်ားကို ၀ုိင္း၀န္းကန္႔ကြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အားကိုယူသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အားကိုလည္း ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလက မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို ႀကိဳတင္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္သည္အထိ ေစာဒကတက္ျခင္းမ်ဳိး မ်ားရွိေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖစ္ေရးမွာ ေကာ္မရွင္တြင္ လံုး၀နီးပါး တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကလည္း စာရင္းပါမပါ သြားၾကည့္ထားသင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အသိပညာေပးျခင္းကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျပဳလုပ္ေပးရန္လုိေၾကာင္း ဦး၀င္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ အေျခခံမဲစာရင္း ျပဳစုျခင္း၊ မဲစာရင္းေၾကညာျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳမဲစာရင္း ျပဳစုျခင္းဆိုသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံမဲစာရင္း စတင္ျပဳစုစဥ္ကတည္းက Computerized (ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္) လုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ CSOs အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းေအးေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္လည္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား အသိပညာေပးေရးႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အၾကံဥာဏ္ေပးေစ လိုေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔မွသာ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားထားသည္။

eleven media group