မုိက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္၏ အာရွေဒသဆိုင္ရာဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံလာမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/03/2014 05:15:00 PMMicrosoft Corporation ၏ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Cesar Cernuda ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ လာေရာက္ရန္ ရွိသည္ဟု Microsoft Knowledge Centricity (My anmar) pte Ltd မန္ေနဂ်ာ ဦးလိႈင္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။

၎၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး နည္းပညာက႑တြင္ အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ဦးလိႈင္ၿဖိဳးက “အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန တခ်ဳိ႕ကို ပညာေရးနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္ေတြလည္း ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရွိေနတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြအျပင္ ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ အေထာက္အပံ႔ ေပးသြားမယ္ဆိုတာ သူတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီး၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားရန္ရွိေနသည္ဟုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဇြန္ ၁၃ ရက္မွာ ထပ္မံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရွိေနတယ္။ ျပည္တြင္း နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္ေတြ၊ နည္း ပညာလံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္ေတြကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားၾကဖို႔ရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Microsoft ၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ Legal & Corporate Affairs ၏ ဒါ႐ုိက္တာ Jeffrey G.Bullwinkel၊ အေရွ႕ ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ Jamie Harper၊ အာရွပစိဖိတ္အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ Carlos Lopes တို႔လည္း အဆိုပါ ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္သည္။

စ, ခ်ိဳကို| အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
Mizzima Burmese