အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္မႈ စက္တင္ဘာလတြင္ ေၾကညာမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/03/2014 11:51:00 AM


အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္မႈကိုစက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာသည္။


““ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုေၾကညာတဲ့ အခါမွာ ကန္႔ကြက္မယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ ရက္ေပါင္း (၆၀)အခ်ိန္ယူၿပီး၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေဆာာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္””ဟု ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

            ထို႔ျပင္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒအရ  ဆက္လက္ ထားရိွမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ နမူနာ မူၾကမ္းကို စက္မႈဇုန္ (၁၈) ဇုန္ ၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ မဟုတ္ သည့္ CMP လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ရိွသည့္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ ေပးပို႔ထားၿပီး၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထင္ေအာင္က ဆိုသည္။

            လက္ရိွတြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ေန႔ လုပ္ခလစာ (၅၈၀၀) က်ပ္ ရရိွေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုလ်က္ ရိွသည္။

            ““အလုပ္ရွင္ ေတြကလည္း အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းတဲ့ လစာမေပးႏိုင္လို႔ အလုပ္ကို ပိတ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မနစ္နာေအာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွပါတယ္””ဟု အလုပ္သမား ဒုတိယ ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

            အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၌  အလုပ္သမားမ်ား ဘက္တြင္သာ ႐ံႈးနိမ့္မႈ မ်ားေနၿပီး၊ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေနမႈ မ်ားကို အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမား အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေ႒းက ေျပာသည္။

The Messenger News Daily