ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ကြမ္းစားသူ ၁ဝဝ ၌ ၃၄ ဦးႏႈန္း ခံတြင္း ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/03/2014 07:09:00 PM


 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အသက္ ၄၅ ႏွစ္မွ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္တို႔တြင္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ခံတြင္းကင္ဆာ ခံစားေနရ ေၾကာင္း ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ခံတြင္းကင္ဆာ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ ကြမ္းစား သံုးျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ သံုးျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကြမ္း တစ္မ်ဳိးတည္း စားသံုးသူ ၁ဝဝ တြင္ ၃၄ ဦးႏႈန္းျဖင့္ ခံတြင္းကင္ဆာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ေဆးလိပ္ႏွင့္ကြမ္း ႏွစ္မ်ဳိးလုံးသုံးစြဲ သူ ၁ဝဝ တြင္ ၂၂ ဦးႏႈန္း၊ ေဆးလိပ္တစ္မ်ဳိးတည္း သုံးစြဲသူ ၁ဝဝ တြင္ ၁၉ ဦးႏႈန္း ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးတုိ႔၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုမ်ား ၌လည္း ေဆးလိပ္ႏွင့္ ကြမ္းယာ သံုးစြဲျခင္းကို ျဖတ္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

''ေဆး႐ံုေတြမွာေတာ့ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲေတြ အၿမဲတမ္းလုပ္ပါတယ္။ နယ္ေတြမွာလည္း သြားလုပ္ျဖစ္ပါတယ္''ဟု အင္းစိန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမွ အထူးကု ဆရာဝန္ၾကီး (ေဆးပညာ) ေဒါက္တာ ေဒၚတင့္တင့္ၾကည္က ေျပာၾကား သည္။ ေဆးလိပ္တြင္ အဆိပ္သင့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ နီကိုတင္းအျပင္ ေဖာ္မလင္ေဆးရည္၊ သန္႔စင္ခန္းသုံးေဆး၊ ၾကြက္သတ္ေဆး၊ လက္သည္းဆုိး သန္႔စင္ေဆး၊ ကားေမာင္းလွ်င္ ထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕၊ မီးခုိးေငြ႕၊ ကတၱရာေဆးေခ်း၊ အိမ္သုတ္ေဆး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာတြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းတို႔ ပါဝင္သျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေစ ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။ ကြမ္းစားရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ေဆးရြက္ႀကီးေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ အဓိက ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ခံတြင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ၾကီး တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို သံုးစြဲ ေနၾကေၾကာင္း (WHO) ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမ၀တီ