ထုိင္းစီးပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ထုိင္းစစ္အစိုးရ အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/03/2014 12:59:00 PM


ထုိင္း စစ္အစုိးရသည္ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ေရး စာရင္း တစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး၊ ထုိစာရင္းထဲတြင္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ အာမခံေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းတို႔ ပါဝင္ကာ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံေရး လေပါင္းမ်ားစြာ ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္သြားခဲ့သည့္ ထုိင္းစီးပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေလတပ္ ထိပ္တန္းအရာရွိခ်ဳပ္ Prajin Juntong က၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု အၿပီး၊ ဇြန္လ ၁ရက္ ေႏွာင္းပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာ၊ လာအုိ ႏွင့္ မေလးရွား နယ္စပ္မ်ားရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေရရွည္အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယဥ္လပ္ရွင္နာဝပ္ (Yingluck Shinawatra) ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွ ဆက္လက္က်န္ရွိခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္က အာဏာမွ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ ထုိင္းတြင္ အာဏာမသိမ္းမီက ဆႏၵျပပြဲမ်ား လေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ အစိုးရ ဝန္ၾကီးဌာန႐ံုး အမ်ားအျပား ပိတ္သိမ္းခဲ့ရၿပီး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးယံုၾကည္မႈ ပ်က္စီးခဲ့ကာ၊ ထုိင္းစီးပြားေရး ထိခုိက္ခဲ့ရသည္။

ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယဥ္လပ္ရွင္နာဝပ္မွာမူ ထုိင္းတြင္ စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းခင္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ အလိုကတည္းက၊ ထိုင္းတရား႐ံုးတစ္ခုက သူမအား အာဏာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈျဖင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

ထုိင္း စစ္ေကာင္စီသည္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသလို၊ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း အာဏာသိမ္းျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားအား ႏွိမ္နင္းလ်က္ရွိကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၾကီးထြားမလာေအာင္လည္း ခ်ိဳးႏွိမ္ခဲ့သည္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္၏ ညီမျဖစ္သူ ယဥ္လပ္ ႏွင့္ အျခား ထင္ရွားေသာ သက္ဆင့္ဘက္ေတာ္သားမ်ားအား ထုိင္းစစ္အစုိးရက ေခတၱ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ကာ၊ ထိုင္းစစ္ဘက္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးထားသည္။

ထုိင္းစစ္အစိုးရသည္ ဇြန္လ ၁ရက္ ညကလည္း ဆင့္ေခၚစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၊ ဇြန္လ ၂ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စု အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ စုစုေပါင္း ၃၈ ဦးမွာ ထိုင္းစစ္အစိုးရထံ သြားေရာက္ သတင္းပို႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ဆင့္ေခၚခံထားရေသာသူမ်ားထဲတြင္ Pheu Thai ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ Ruangkrai Leekitwattana၊ ရွပ္နီဝတ္ အဖြဲ႕၏ ေရွ႕ေန Karom Ponpornklang ႏွင့္ Nakhon Nayok ေဒသ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း Sitthichai Kittithanesuan တို႔လည္း ပါဝင္သည္။

Mizzima Burmese