မူႏွစ္ခုသာ လိုေသာ ျမန္မာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 05:48:00 PM


Written by  ေဇယ်သူ
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူႏွစ္မ်ိဳးသာ က်င့္သုံးရန္ လိုသည္။
No ႏွင့္ Yes။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာတို႔ကို ပိုင္သထားသည္။ အျခားအျခားေသာ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္တို႔သာ နားလည္ကြၽမ္းဝင္သည့္ သတၱဳ ျဒပ္စင္တို႔လည္း ကိန္းေအာင္းေနသည္။ ေရသယံဇာတ၊ ကြၽန္း၊ ေျမႀကီး တို႔လည္း အားလုံး သိၾကသည့္အတိုင္း။ ယေန႔ ဝင္လာမစဲ တသဲသဲေသာ၊ လာဆဲ လာမည့္ လာလတၱံ႔ေသာ ႏုိင္ငံျခား ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔က သဘာဝ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟု အသိအမွတ္ျပဳကာ ထိုသယံဇာတ တို႔ကို သြားရည္က်ၾကျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝေၾကာင္းကို သက္ေသျပသည္။

ထိုသို႔ သဘာဝ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အလားအလာ ေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အဆက္ဆက္ေသာ ပညာရွင္ မ်ိဳးဆက္တို႔က အလိုအေလ်ာက္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ “ထင္သာထင္ မဝင္ဘူး ေက်ာင္းအမေရ” ဆုိသကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မဖြံ႔ၿဖိဳး မတိုးတက္ဘဲ အမ်ားေနာက္တြင္ က်န္ရစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ သယံဇာတေၾကာင့္ပင္ မဖြံ႔ၿဖိဳး မတိုးတက္ေလေရာ့ သလားဟု ထင္စရာ ျဖစ္လာသည္။

သဘာဝ သယံဇာတ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံသည္ အေမြရလိုက္ေသာ သားသမီးတို႔ႏွင့္ တူသည္။ မိဘအေမြကို အဆင္သင့္ ရလိုက္သျဖင့္ ႀကိဳးစားရန္ မလို၊ ရလိုက္သည္ တို႔ကို သုံးရင္းျဖဳန္းရင္း ကုန္သြားသည့္ပုံ။ သဘာဝ သယံဇာတ ႂကြယ္ဝေသာ အာဖရိကႏုိင္ငံ အမ်ားအျပား သည္လည္း ႏုိင္ငံမြဲ စာရင္းဝင္မ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝ သယံဇာတ ႂကြယ္သေလာက္ မြဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို သဘာဝ သယံဇာတ က်ိန္စာသင့္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားဟူေသာ အယူအဆ ေပၚလာသည္။

သဘာဝ သယံဇာတ ကင္းမဲ့ေသာ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို တစ္ခ်ိန္က သနားစရာမ်ား အျဖစ္ ျမင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူတို႔ထဲမွ ထိပ္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ရွိလာသည္။ ျမန္မာတို႔ အနီးတစ္ဝိုက္မွ စင္ကာပူသည္ သယံဇာတ ဆို၍ ေရကိုပင္ မေလးရွားမွ တင္သြင္းရေသာ္လည္း ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္။ မိေမြဖေမြ မရလိုက္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ရေသာ သားသမီးတို႔ အားကုန္ထုတ္ရင္း ႀကီးပြားလာသလိုပင္ စင္ကာပူသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား ခ်ည္းျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံအဆင့္ ေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ႏွင့္ ခ်ီတက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သဘာဝသယံဇာတ မြဲေလသမွ် လူသားသယံဇာတ ခ်မ္းသာေအာင္ အသိစိတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားလာေသာ ကြၽန္းႏုိင္ငံငယ္ေလး စင္ကာပူကို ကမာၻအရပ္ရပ္က ေလးစားရသည္။

ခပ္ေဝးေဝးသို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္လွ်င္ သဲကႏၲာရတြင္းတြင္ ရန္သူမ်ား ဝိုင္းေနေသာ ႏုိင္ငံပိစိေကြး အစၥေရး၊ ႏွင္းဖုံးေတာင္တန္းမ်ား ၾကားမွ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏုိင္ငံငယ္ ဆြစ္ဇာလန္ တို႔သည္လည္း သဘာဝ သယံဇာတ မြဲသေလာက္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရွိၾကသည့္ လူစြာ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ ေအာင္ျမင္ရျခင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မွာ သဘာဝသယံဇာတ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ မွီစရာ ခိုစရာ သဘာဝ သယံဇာတ မရွိေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးရန္မွ တစ္ပါး သူတုိ႔တြင္ ေရြးစရာ လမ္းမရွိရာမွ ယခုဘဝသို႔ ေရာက္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သူတို႔လို ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ သူတို႔လို လိုက္လုပ္ရန္ လိုသည္။ ထိုနည္းမွာ ရွိေနေသာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ေမ့ပစ္လိုက္ရန္၊ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ကိုယ့္ႏုိင္ငံတြင္ လုံးဝမရွိဟု ယူဆလိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ လူသား သယံဇာတကိုသာ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားျမႇင့္တင္ရင္း အခြင့္အလမ္းေကာင္း မ်ားကို ရွာေဖြတီထြင္ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံကို ထမ္းတင္ရန္ ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ျငင္းလိုက္ပါ။ အဂၤလိပ္လို “Say No to natural resources”။

သို႔ေသာ္ ေနာက္တစ္မ်ဳိး စဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ရွိျခင္းသည္ အျပစ္မဟုတ္ပါ။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတိုင္း မရႏုိင္ေသာ ဆုလာဘ္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝ သယံဇာတ ႂကြယ္ဝေသာ ႏုိင္ငံတိုင္း မြဲသည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်တို႔သည္ ကမာၻ႔သဘာဝ သယံဇာတ အႂကြယ္ဝဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ နံပါတ္တစ္မွ တစ္ဆယ္အတြင္း ဝင္သည္ကို ၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္သည္။ ႀကိဳးစားသည္ခ်င္း တူလွ်င္ မိဘအေမြ ရထားသူက အခြင့္အလမ္း ပိုသာစၿမဲ။ သဘာဝ သယံဇာတသည္ သုံးတတ္လွ်င္ေဆး၊ မသုံးတတ္လွ်င္ေဘး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ သယံဇာတကို အားအျဖစ္ ယူၿပီး ေရွ႕သို႔ မည္သို႔ တက္လွမ္းရမည္ကို စနစ္တက် မူဝါဒခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ျမန္မာ့သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ေစ်းေကာင္းေကာင္း ရေအာင္ မည္သုိ႔ ေရာင္းခ်မည္၊ ရလာေသာ ေငြမ်ားကို မည္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္၊ ျပည္တြင္းတြင္ သုံးမည္ ဆိုကလည္း မည္သို႔ ထိေရာက္ေအာင္ သုံးစြဲမည္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမားတို႔ကို မည္သို႔ တန္ဖိုးျမႇင့္မည္၊ ေစ်းကြက္ မိမိထံ ေရာက္ေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္၊ သစ္ကို အလုံးလိုက္ မေရာင္းဘဲ ပရိေဘာဂ၊ လူသုံးကုန္ စသည္ျဖင့္ မည္သုိ႔ တန္ဖိုးျမႇင့္မည္၊ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို မည္သုိ႔ အသုံးခ်မည္ စေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို စနစ္တက် ေျဖဆိုသင့္ပါၿပီ။ အခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ သဘာဝ သယံဇာတတို႔၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံကာ အခြင့္အလမ္းတုိ႔ကို အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ရန္ ျဖစ္သည္။
Say Yes to natural resources!

သို႔ေသာ္ သစ္မ်ားကို ေနာင္တြင္ အလုံးလိုက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ မရေတာ့မည္ စိုးေသာေၾကာင့္ အလ်င္စလို တင္ပို႔ေနသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ိဳးသည္ No သင့္သည္ကို Yes လုပ္ျခင္း၊Yes သင့္သည္ကို No ဟန္ေဆာင္ေနျခင္း မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္႔အတြက္ သဘာဝ သယံဇာတကို ယခုထက္ထိ အသုံးမခ် တတ္ေသးဟုသာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာက္ခ်က္ ဆြဲရပါမည္။ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း၊ ေရ၊ ေလ စေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အားနည္း ေနပါေသးသည္။

သဘာဝ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ Yes ႏွင့္ No သာ လိုပါသည္။

The Voice