မသကၤာသူကို စစ္ေဆးရာမွ ဆိုင္ကယ္ (၁၅)စီးခိုးမႈေပၚ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 08:02:00 PM


ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ဖဲြ႕ခဲြ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ခဲြ (၂)မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ေထာက္ၾကန္႔နယ္ေျမရဲစခန္း (ပ)၃၅၉/၂၀၁၃၊
ပုဒ္မ ၃၈၀အမႈျဖင့္ မသကၤာစစ္ေဆးလ်က္ရွိေသာ မိုးဇက္၊ (ဘ)ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ေနသူကို ခိုးမႈမ်ားက်ဴးလြန္
ထားျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာ ၎သည္၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ညအခ်ိန္
မ်ားတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ (၉)ရပ္ကြက္မွ KENBO 125အနက္ေရာင္
ဆိုင္ကယ္(၁)စီးအားလည္းေကာင္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားအလယ္
ရပ္ကြက္မွ TATABO 110အနက္ေရာင္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီးအားလည္းေကာင္း ခိုးယူေရာင္းခ်ထားေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

၎အျပင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အတြင္းဗဒံရပ္ကြက္မွ KENBO 110 အနက္ေရာင္
ဆိုင္ကယ္ (၁)စီး၊ TOYOBO 125 အနက္ေရာင္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီး၊
ကုလားႀကီးစုတိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္မွ KENBO 125အနက္ေရာင္ဆိုင္ကယ္(၁)စီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားအလယ္ရပ္ကြက္မွ MDL 125 အနက္ေရာင္
ဆိုင္ကယ္ (၁)စီး၊ ၿမိဳ႕သစ္(က+ခ)ရပ္ကြက္မွ KENBO 110 ေက်ာက္စိမ္း
ေရာင္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီး၊ ကမ္းနားအေနာက္ရပ္ကြက္မွ KENBO 125 ခဲ/နက္ေရာင္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီးတို႔အား လည္းေကာင္း၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ
အတြင္းက ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ (၂)ရပ္ကြက္မွ
KENBO 125 အနက္ေရာင္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီး၊(၅)ရပ္ကြက္အတြင္းမွ
HIBOBO CZI 125 နီ/နက္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီး၊ (၁)ရပ္ကြက္အတြင္းမွ
JLM 125 နက္ျပာေရာင္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီး၊ (၉)ရပ္ကြက္အတြင္းမွ
HIBOBO CZI 125 ၾကက္ေသြးေရာင္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီး၊ အတြင္းဗဒံ
ရပ္ကြက္မွ FENGCI 110 အနက္ေရာင္ဆိုင္ကယ္(၁)စီး၊ အင္းစိန္
ၿမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းနားအလယ္ရပ္ကြက္မွ NEW ANBO WAVE I 125 အျပာေရာင္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီး၊ ကမ္းနားအေနာက္ရပ္ကြက္မွ HUIDA 110 အနက္ေရာင္ဆိုင္ကယ္ (၁)စီးတို႔အားလည္းေကာင္း ခိုးယူေရာင္းခ်၊
ေပါင္ႏွံထားေၾကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဆိုင္ကယ္မ်ားခိုးယူခဲ့ေၾကာင္း ေပၚေပါက္သျဖင့္ မိုးဇက္အား သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈမ်ားအသီးသီးေရးဖြင့္ကာ သက္ေသခံ
ဆိုင္ကယ္မ်ားျပန္လည္သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Yangon Police