ဟက္ႀကီးအပါအ၀င္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ တိုင္းရင္းသား ၃၅၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အပါအ၀င္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၃၁ ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 11:46:00 AM

(သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္)

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကြမ္းလုံ၊ ေနာင္ဖာႏွင့္တာ ဆန္းေရကာတာ၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္္းရွိ ဟက္ႀကီးေရကာတာမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျပည္သူ ၃၃၅၃၈ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအပါအ၀င္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၃၁ ဖြဲ႕မွ လက္မွတ္ေရးထုိးကာ ေတာင္းဆုိလိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္မွ မတ္ ၁၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းအစုိးရအပါအ၀င္ သံလြင္ေရကာတာ စီမံကိန္းေျခာက္ခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ Thailand's EGAT International Co.Ltd, China Three Gorges Corporation, Hanergy Holding Company, Hydrochina Corporation, China Datang Overseas Investment Co.Ltd ႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ International Group of Entrepreneurs Co.Ltd, Shwe Taung, Asia World တုိ႔အား သံလြင္ျမစ္ေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည့္ သံလြင္ေရကာတာ စီမံကိန္းႀကီးကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းေပးရန္ အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေရကာတာဆန္႔က်င္ေရးေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သံလြင္ျမစ္သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးျမစ္မ်ားထဲမွ ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေသြးေၾကာလည္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တ႐ုတ္ျမန္မာႏွင့္ထုိင္း ႏိုင္ငံတုိ႔မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စုစုေပါင္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၀၀ ထုတ္လုပ္သြားမည့္ သံလြင္ေရကာတာ စီမံကိန္းေျခာက္ခုသည္ သံလြင္ျမစ္ေပၚမွီခုိေနေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္သံလြင္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသရွိ သဘာ၀သက္ရွိ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွ ရရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ အတြက္သာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အမ်ားဆုံး ခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ စီမံကိန္းတည္ရွိရာ ေဒသရွိ ေဒသခံမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကြမ္းလုံေရကာတာ စီမံကိန္းအတြက္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၆၀ မွ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေရနစ္ျမႇဳပ္မည့္ ေဒသမ်ားအတြင္းတြင္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သံလြင္ေရကာတာ ေေျခာက္ခုလုံးသည္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရာတြင္ လုိက္နာက်င့္သုံးရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ခံစားရမည့္ေဒသ ခံျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္းစသည္မ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္း မရွိ၊ စီမံကိန္းဧရိယာမ်ားကုိ လုံျခံဳေရးတင္း က်ပ္စြာခ်ထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိမွ မရရွိေၾကာင္း၊ ေရကာတာစီမံကိန္းေအာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ျမစ္ေအာက္ပုိင္းေရစီးႏႈန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚ သက္ေရာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းသည္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မည္မွ်ရွိႏုိင္ၿပီး ေရကာတာၿပိဳက်ႏုိင္ေျခ မည္မွ်အတုိင္းအတာရွိသည္၊ ေရကာတာၿပိဳက်ပါက မည္မွ်ေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း မသိရွိရေၾကာင္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔အျပင္ သမၼတႀကီးထံသို႔လည္း ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ဦးေစာသာဘိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group