အင္ခိုင္ဘြမ္ ေတာင္တန္းေဒသကို အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 12:05:00 AM


ျမစ္ႀကီးနား၊ မတ္ ၁၃

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံေဒသအနီးရွိ အင္ခိုင္ဘြမ္ ေတာင္တန္းေဒသကို အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ျပဳလုပ္ရန္ (သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ တည္ေထာင္ရန္) အတြက္ စီမံခ်က္ကို မတ္လအတြင္း အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲကာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံသို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳႏွင့္ မိုင္ ၂၀ ခန္႔အကြာရွိ အင္ခိုင္ဘြမ္ေတာင္တန္း၊ ေရေဝကုန္းတန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသ ၇၃,၀၀၀ ဧကေက်ာ္ကို ထိုေဒသရွိ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေရေဝေရလဲေဒသ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ တည္ေထာင္ရန္ (သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ တည္ေထာင္ရန္) စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေနသည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႔နီးပါး ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွာလည္း အျမန္တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားလာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုလတြင္ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဌးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အင္ခိုင္ဘြမ္ ေတာင္တန္းေဒသ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တင္ျပလိုက္တာပါ။ အင္ခိုင္ဘြမ္ ေဒသမွာရွိတဲ့ ေတာေတြက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေသးတယ္။ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ အက်ိဳးအမ်ားႀကီး ရွိမွာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အင္ခိုင္ဘြမ္ေဒသကို အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာဝထိန္သိမ္းေရး နယ္ေျမအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းၿပီးပါက ယင္းေဒသတြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ သဘာဝ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာထြက္ပစၥည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ အပန္းေျဖ နားေနႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အင္ခိုင္ဘြမ္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ကို ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အထင္ကရ နယ္ေျမ ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ အပါအဝင္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမခုနစ္ခုရွိရာ အင္ခိုင္ဘြမ္ ေတာင္တန္းေဒသကို အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ပါက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွစ္ခု ရွိလာမည္ ျဖစ္ၿပီး သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအားျဖင့္ ရွစ္ခုထိ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly