ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ အလွကုန္ပစၥည္း ၂၁ မ်ဳိးကုိ FDA က စစ္ေဆးရာ ထိုင္းႏုိင္ငံထုတ္ အလွကုန္ပစၥည္း ကိုးမ်ဳိးတြင္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 11:59:00 AM

(ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အလွကုန္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္)

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ အလွကုန္ပစၥည္း ၂၁ မ်ဳိးကုိ အစားအေသာက္ ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန FDA က ေစ်းကြက္ေကာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ထုိင္းႏိုင္ငံထုတ္ အလွကုန္ပစၥည္း ကိုးမ်ဳိးတြင္ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အလွကုန္ပစၥည္းကိုးမ်ဳိးမွာ Ornets(Thailand) Co.,Ltd မွထုတ္လုပ္သည့္ Mellano-Cream No.1(7g)၊ Mellano-Night Cream No.2(7g)၊ Mellano-Facial Nourishing Cream No.3(7g) ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံထုတ္ဟု ပါရွိသည့္ Polla Gold-Super White Perfects Cream(10g)၊ Polla-Anti-Melasma Cream(New Night Cream)(5g) ႏွင့္ Nineteen Nano 19-Whitening Nano Night Repair Cream ႏွင့္ Jiao Nuo Cosmetics ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ Baschi-Day Cream(Whitening Cream)(5ml)၊ Baschi-Night Cream(Whitening Cream)(5ml) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အလွကုန္ပစၥည္း ကိုးမ်ဳိးမွာ FDA တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ သံုးစြဲရန္ မသင့္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ASEAN Cosmetic Directive အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား အေနျဖင့္ FDA သုိ႔ လာေရာက္၍ မွတ္တမ္း (Notification) ျပဳလုပ္ရန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တံဆိပ္မ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး မွတ္တမ္းမတင္ထားသည့္ အလွကုန္ တံဆိပ္မ်ားလည္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရယူရန္ မလုိဘဲ တင္ပုိ႔တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁၆/၂၀၁၃ ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုသည့္ စာရင္းတြင္ ပို႔ကုန္ပစၥည္း ၁၅၂ မ်ဳိးႏွင့္ သြင္းကုန္ပစၥည္း ၁၆၆ မ်ဳိးပါ၀င္ၿပီး တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္သည့္ ကုန္စည္စာရင္း အမွတ္စဥ္ ၃၆ တြင္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုဟု ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား အားလံုးမွာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုဘဲ တင္သြင္းရသည့္ ကုန္စည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးပုိင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္လံုး၀ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group