က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 09:05:00 AM


ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၄

ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆး႐ြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၅/၂၀၁၄)ကို မတ္ ၃ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေၾကာ္ျငာစာတြင္ လူအမ်ားျမင္သာသည့္ေနရာ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ ခြင့္မရွိေသာေနရာကို ေဖာ္ၫႊန္းသည့္ “ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရွိေသာ ေနရာ”၊ “ေဖာက္ဖ်က္ပါက ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္” စသည့္ စာတန္းအမွတ္အသားႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္ကို အလ်ား ၁၈ လက္မ၊ အနံ ၁၂လက္မေအာက္မငယ္ေစဘဲ ေအာက္ခံ အျဖဴေရာင္ေပၚတြင္ အနက္ ေရာင္ျဖင့္ ထင္ရွားစြာေရးသားကာ မီးၫွိထားသည့္စီးကရက္ ေဆးလိပ္ ပုံပါရွိေသာ စက္ဝိုင္းႏွင့္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္မ်ဥ္းကို အနီေရာင္ျဖင့္ ျခယ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ မည္သူမဆိုလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေဆးလိပ္ ႏွင့္ ေဆး႐ြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ သိရွိရသည္။

MOI Webportal Myanmar