မဟာရန္ကုန္ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားကို ယခင္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ပိုမိုေဆာက္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္းႏွင့္ ကန္ပတ္လမ္းတို႔တြင္ မ႑ပ္အႀကီးမ်ား ခြင့္ျပဳမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 08:36:00 AMPublished on: March 15, 2014

ယခင္ႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု- ေအာင္မ်ိဳးသန္႔)
ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ ေရကစားမ႑ပ္ စုစုေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး ပိုမိုေၾကာင္းႏွင့္ မ႑ပ္အႀကီးမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ကဲ့သို႔ပင္ ျပည္လမ္း၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္းႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတို႔တြင္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သႀကၤန္မ႑ပ္ ေနရာခ်ထားေပးေရး ေကာ္မတီ၏ မတ္ ၁၄ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ ေရကစားမ႑ပ္အႀကီး ၅၇ ခု၊ မ႑ပ္ အလတ္ ၃၆ ခုခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္အႀကီးမ်ားအား ျပည္လမ္းတြင္ ေလးခု၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္းတြင္ ၁၀ ခု၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတြင္ ၁၆ ခု ၊ ဆရာစံလမ္းတြင္ သုံးခုခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သႀကၤန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတြင္ ၁၅ ခု၊ ျပည္လမ္းတြင္ သုံးခုႏွင့္ ကမၻာေအးေစတီလမ္းတို႔တြင္ ၁၀ ခုအပါအ၀င္ သႀကၤန္မ႑ပ္ အေရအတြက္ ၅၀ ေက်ာ္သာ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္မူ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ားကို ႏွစ္ဆနီးပါးပိုမိုခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္ႏွစ္မ်ားက မဟာရန္ကုန္ သႀကၤန္တြင္ မ႑ပ္မ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့ေသာ အင္းလ်ားလမ္းကိုမူ ယခုႏွစ္တြင္လည္း မ႑ပ္မ်ားေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အင္းလ်ားလမ္းတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ သႀကၤန္မွစတင္၍ မ႑ပ္ေဆာက္ခြင့္ မေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတိုင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးအတြက္ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ရမည္ဟု သိရသည္။

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္မည္ ဆိုပါက မ႑ပ္အႀကီး တစ္ခုလွ်င္ အာမခံ စေပၚေငြအျဖစ္ ယခင္ႏွစ္က ေပးသြင္းခဲ့ရသည့္ ႏႈန္းထားျဖစ္ေသာ က်ပ္ ၇၅ သိန္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္အလတ္ တစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ ၄၅ သိန္းေပးသြင္း ထားရမည္ဟု မ႑ပ္ေနရာ ခ်ထားေပးေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္စားမႈ ဆိုးရြားစြာ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရကစားမ႑ပ္  အႀကီးမ်ား စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေကာက္ခံခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာေအးေစတီလမ္းႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းရွိ မ႑ပ္မ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ကာ အခ်ဳိ႕မ႑ပ္မ်ားမွာ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္သိန္း ၅၅  အထိ ေပးေဆာင္ခဲ့ရမႈမ်ားပင္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ မ်ားျပားသည့္ မ႑ပ္မ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခ်ထားေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မ႑ပ္ေနရာ ခ်ထားေပးေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Yangon news