ပန္းသီး၏ ေျခလွမ္းသစ္ iPhone Air

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/15/2014 11:01:00 AM


ကမၻာ့နာမည္ႀကီးမုိဘုိင္းလုပ္ငန္းစု ပန္းသီး (Apple) သည္ ၎၏နည္း ပညာမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ အၿမဲႀကိဳးစားအားထုတ္ လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိကာလ မုိဘုိင္းေစ်းကြက္ၿငိမ္သက္ေနခ်ိန္၌ အဆုိပါ မုိဘုိင္း လုပ္ငန္းစုမွ ၎၏ နည္းပညာသစ္ iPhone Air အား နည္းပညာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္သည္။ အဆုိပါ iPhone Air ကုိ ပန္းသီး (Apple) မွ မုိဘုိင္းဒီဇုိင္နာ Sam Beckett မွ ဒီဇုိင္းဖန္တီးေပး ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါ iPhone Air ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ၎ ၏ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ဖန္သားကုိ နီလာေသြးသလင္း ေက်ာက္တစ္မ်ဳိးအား ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳသြားမည္ဟု ပန္းသီး၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆုိပါကုန္ၾကမ္းအား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္အရည္ အေသြးႏွင့္ ႐ုပ္ထြက္ပုိင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြး အထူးေကာင္းမြန္လာႏုိင္သည္ ဟု သိရသည္။

မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၄ ဒသမ ၇ လက္မရွိၿပီး ယခင္ထုတ္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပန္းသီးဖုန္းမ်ားထက္ ပုိမုိပါးလႊာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ကင္မရာ အရည္အေသြး 10 MP ရွိိႏုိင္ၿပီး ယခင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ ပန္းသီးဖုန္းမ်ားထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာႏုိင္ေၾကာင္း နည္းပညာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါ iPhone Air ကုိလာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမင္ေတြ႕ ခြင့္ရႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၎ iPhone Air ကုိ iPhone 6 အျဖစ္လည္း ထြက္ရွိလာဖြယ္ရွိၿပီး Hybrid နည္းပညာလည္း ပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။

TIKILA
The Mirror Daily